Změny ve veřejné dopravě

Uzavírky D1, D48 a I/48 u Bělotína

Změna v autobusové dopravě
25. 8. 2020 - 1. 11. 2020

Uzavírky D1, D48 a I/48 u Bělotína

Z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky dojde k částečným i úplným uzavírkám na D1, D48 a I/48 u Bělotína.

Termín uzavírky: od 25.8. do 1.11.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920535, 920929, 920930 dopravce ARRIVA Morava a.s.

V současné době využívají MÚK EXIT 3 Bělotín-východ dotčené linky jako jednosměrnou objízdnou trasu vždy ve směru EXIT 3 Bělotín-východ – D48 – EXIT 2 Bělotín-jih z důvodu uzavírky mostu za I/47 v Bělotíně (termín: od 11.5.2020 do 15.11.2020), kdy sjezdová rampa z I/48 od Polomi je v tomto směru uzavřená a slouží jako nájezdová rampa na I/48 v opačném směru.  

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

Etapa 0

Rozebrání SDP v km -0,085 – 0,055 na D48

Termín: 25.8.2020 od 6:00 hod. – 26.8.2020 do 6:00 hod.

Režim dopravy 1+0/2 (vlevo/vpravo)

 

Etapa 1A, číslo výkresu 2.2 – včetně BUS

Uzavírka pravého jízdního pásu D48 v km -0,850 – 3,000

Termín: 26.8.2020 od 6:00 hod. – 14.10 2020 do 6:00 hod.

Režim dopravy 1+1/0 (vlevo/vpravo)

Uzavřená větev D1 ze směru Ostrava na Frýdek-Místek – MÚK 311

 

Etapa 1B, číslo výkresu 3.2 – včetně BUS

Uzavírka pravého jízdního pásu D48 v km -0,850 – 3,000

Termín: realizace v rámci 1A etapy – od 3.9.2020 (7:00 hod.) do 4.9.2020

Režim dopravy 1+1/0 (vlevo/vpravo)

Uzavřená větev D1 ze směru Ostrava na Frýdek-Místek – MÚK 311

 

Etapa 2A

Demontáž svodidel SDP D48 v km 1,040 – 1,185

Uzavírka odbočovacího pruhu D1 směr Frýdek – Místek a uzavírka levého jízdního pruhu pravého jízdního pásu v km 311,000 (D1) – 1,200(D48) a levého jízdního pruhu levého jízdního v km 310,803 (D1) – 1,500 (D48)

Termín: 14.10.2020 od 6:00 hod. – 15.10.2020 do 20.00 hod.

Režim dopravy 1+0/0+1 (vlevo/vpravo)

Uzavření výjezdové rampy ze směru Olomouc do Frýdku-Místku – MÚK 311

 

Etapa 2B

Uzavírka pravého jízdního pásu D48 v km 0,000 – 1,085

Termín: 15.10.2020 od 20:00 – 31.10.2020 do 6:00 hod.

Režim dopravy 1+1/0 (vlevo/vpravo)

Uzavření výjezdové rampy ze směru Olomouc do Frýdku-Místku – MÚK 311

 

Etapa 2A

Montáž svodidel SDP D48 v km 1,040 – 1,185

Uzavírka odbočovacího pruhu D1 směr Frýdek – Místek a uzavírka levého jízdního pruhu pravého jízdního pásu v km 311,000 (D1) – 1,200(D48) a levého jízdního pruhu levého jízdního v km 310,803 (D1) – 1,500 (D48)

Termín: 31.10.2020 od 6:00 hod. – 1.11.2020 do 24:00 hod.

Režim dopravy 1+0/0+1 (vlevo/vpravo)

Uzavření výjezdové rampy ze směru Olomouc do Frýdku-Místku – MÚK 311

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Vedení spojů dotčených linek ovlivní uzavírky v termínu Etapy 1A (výkres 2.2) a Etapy 1B (výkres 3.2). V průběhu ostatních etap by nemělo dojít k omezení vedení spojů zmíněných linek.

V termínu Etapy 1A, číslo výkresu 2.2

bude kompletně změněná celková koncepce vedení současné objízdné trasy, kdy spoje zmíněných linek ve směru Hranice / Kunčice budou nově vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Bělotín,střed po I/47 – vlevo I/48 – nájezdová rampa I/48 směr Polom, EXIT 3 Bělotín-východ – po I/48 – před Polomí sjezd na III/0481 – nájezd zpět na I/48, D48 Bělotín – sjezd na I/47, EXIT 2 Bělotín-jih a dále ve svých trasách.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

V termínu Etapy 1B, číslo výkresu 3.2

dojde k další komplikaci, kdy nebude umožněn spojům zmíněných linek vjezd na nájezdovou rampu z Bělotína na I/48 směr Polom.

Spoje zmíněných linek ve směru Hranice / Kunčice budou nově vedeny po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Bělotín,střed po I/47 – vlevo I/48 – za domovem pro seniory vlevo na MK – za domem č. p. 186 vpravo na místní komunikaci „stará výpadovka na Polom“ souběžná s I/48 – napojení na III/0481 – před Polomí nájezd zpět na I/48, D48 Bělotín – sjezd na I/47, EXIT 2 Bělotín-jih a dále ve svých trasách.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním 5 – 10 minut.

 

Pozn. Uvedeným úsekem je vedena i linka 882929 dopravce Transdev Morava s.r.o., která bude vedena dle výše uvedeného.