Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka změní trasu autobusů mezi Ratajemi a Ústínem

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
5. 11. 2013 - 2. 12. 2013

silnice II/448 mezi Ratajemi a Ústínem

V termínu od 6. listopadu do 3. prosince 2013 bude po etapách uzavřena silnice II/448 mezi Ratajemi a Ústínem. Důvodem uzavírky je oprava povrchu silnice II/448.

Dopravce Arriva Morava projíždí uzavřeným úsekem linkami veřejné linkové dopravy:
• 890710 Olomouc-Těšetice-Bohuslavice-Raková u Konice
• 890718 Olomouc-Náměšť na Hané-Olbramice
• 890723 Olomouc-Těšetice-Lutín, 890732 Lutín-Těšetice
• 890740 Olomouc-Vilémov-Bílsko-Loučka
• 890741 Olomouc-Čechy pod Kosířem-Laškov-Konice

Oprava silnice bude rozdělena na dvě etapy

I. etapa 6. listopadu – 3. prosince 2013 – uzavřen úsek od konce obce Těšetice po začátek obce Ústín (od křižovatky se silnicí III/44815 po křižovatku se silnicí III/44816). Po celou dobu uzavírky (včetně pokládky obrusné vrstvy) pojedou spoje z Těšetic do Ústína a zpět přes Vojnice. Objízdná trasa je obousměrná.

II. etapa 9. listopadu – 3. prosince 2013 – uzavřen úsek od konce obce Těšetice po začátek obce Rataje. Po dobu uzavírky pojedou spoje z Těšetic na Rataje přes areál Zemědělského družstva Těšetice. Objízdná trasa je obousměrná.