Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka změní dopravu V Senici na Hané

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
22. 9. 2014 - 25. 11. 2014

ulice prap. Františka Vrzala a Žižkov v Senici na Hané

V termínu od 22. září 2014 do 26. listopadu bude úplně uzavřena ulice prap. Františka Vrzala a Žižkov v Senici na Hané. Důvodem uzavírky jsou stavební práce.

ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc projíždí uzavřeným úsekem linkami veřejné linkové dopravy 890730 Lutín-Senice na Hané-Vilémov-Cholina-Loučka, 890740 Olomouc-Vilémov-Bílsko-Loučka a 890784 Litovel-Slatinice.

Po dobu úplné uzavírky pojedou autobusy VLD po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Senice na Hané, kulturní dům po ulici Vodní, Nádražní, Zákostelí, Kout, Hliníky a po silnici ZD Senice na Hané na zastávku Odrlice, rozcestí. Dál po stávající trase (linky 890730 a 890740) na Loučku. Linka 890784 pojede navíc ze zastávky Odrlice, rozcestí přes Odrlice do Dubčan a dál po stávající trase do Litovle. Objízdné trasy jsou obousměrné.

Zastávky Senice na Hané, škola a požární zbrojnice budou zrušeny bez náhrady. Všechny spoje zajíždějící na zastávku Senice na Hané, železniční stanice budou zastavovat i na zastávce u staré pošty. Spoje, které nezajíždí na železniční stanici, budou zastavovat pouze na zastávce Senice na Hané, kulturní dům.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.