Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka v obci Lutotín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
18. 9. 2023 0:00 - 24. 9. 2023 23:00

Uzavírka v obci Lutotín

Z důvodu opravy povrchu vozovky dojde k úplné uzavírce místní komunikace v obci Lutotín.

Termín uzavírky: od 18. 9. 2023 do 13. 10. 2023 24. 9. 2023

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780437 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům č. 4, 5, 208 zmíněné linky, které se po obsluze náhradní zastávky Bílovice-Lutotín,Lutotín otočí a budou vedeny objízdnou trasou po místní komunikaci zpět do Bílovic –  Kostelec na Hané, ul. Husova – III/37752 ul. Husova – II/366 ul. Tyršova – ul. Gagarinova, poté se otočí na ul. Za Branou „u křížku“ a budou pokračovat zpět po II/366 ul. Gagarinova a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Bílovice-Lutotín,Lutotín nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do blízkosti areálu ZD Lutotín, k náhradnímu označníku.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním cca 5 min.