Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka v obci Blatec

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
22. 8. 2022 0:00 - 15. 9. 2022 23:00

Uzavírka v obci Blatec

Z důvodu pokračujících prací na výstavbě kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice II/435 a částečné uzavírce silnic III/4353 a II/435 v obci Blatec.

Termín uzavírky: od 22. 8. 2022 do 15. 9. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920500 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

22. 8. 2022 – 15. 9. 2022 částečná uzavírka II/435 a III/4353 směr Grygov

5. 9. 2022 – 14. 9. 2022 – 3 dny v daném termínu (upřesněný termín) 8. 9. 2022 – 9. 9. 2022 úplná uzavírka II/435 v místě sjezdu

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 22. 8. 2022 – 15. 9. 2022 částečná uzavírka II/435 a III/4353 směr Grygov

Uvedenými úseky silnic bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Blatec,rozc. (v obou směrech), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna na sil. II/435 cca o 100 m zpět směrem do Tážal k náhradním označníkům.


5. 9. 2022 – 14. 9. 2022 – 3 dny v daném termínu (upřesněný termín) 8. 9. 2022 – 9. 9. 2022 úplná uzavírka II/435 v místě sjezdu

Uvedeným úsekem II/435 nebude umožněn průjezd spojům č. 8, 16, 19, 22, 23, 45 zmíněné linky, které budou od Charvát vedeny obousměrnou objízdnou trasou po III/43510 do zastávky Blatec,náves – poté III/4353 – u pomníku na panelovou místní komunikaci – zpět na III/43510 – II/435 s obsluhou náhradní zastávky Blatec,rozc. a dále ve svých trasách směr Kožušany – Tážaly dle platného jízdního řádu.

Zastávka Blatec,rozc. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na II/435 směrem na Charváty, ke stejnojmennému označníku.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním cca 5 minut.