Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka v Mohelnici změní trasu autobusů

Změna ve vlakové dopravě
18. 6. 2017 - 22. 7. 2017

průjezd Mohelnicí

Od 18. června do 22. července bude uzavřena křižovatka Zábřežské ulice a silnice II/35 v Mohelnici. Uzavírka si vynutí změnu trasy některých autobusových linek. 

Autobusy linek číslo 930446 Loštice – Mohelnice – Zábřeh – Šumperk a 930453 Mohelnice – Mírov budou vedeny po objízdné trase.

Pro směr Mohelnice – Libivá (Zábřeh) pojedou autobusy z autobusové zastávky Mohelnice, aut. st. po Olomoucké ulici s odbočením na silnici II/444 a po silnici D35 a I/44 do Libivé na autobusovou zastávku Mohelnice, Libivá rest.

Nebude obsluhovaná AZ Mohelnice, PENNY MARKET.

Pro směr z Libivé do Mohelnice pojedou autobusy bez změn.

U linky 930446, spojů číslo 43, 317, 59 a linky 930453, spoje číslo 31, 9, 11 a 17 bude objízdná trasa z autobusové zastávky Mohelnice, Siemens aut. st. na zastávku Mohelnice, Penny market a dále po Zábřežské ulici s odbočením na Mlýnskou, Sadovou, Okružní a po Olomoucké ulici na sil. II/444 a po silnici D35 a I/44 do Libivé na zastávku Mohelnice, Libivá rest. Autobusové zastávky budou obslouženy dle jízdního řádu.

U linky 930446, spojů číslo 2, 4, 28, 30, 32, 62 a 82 a  a linky 930453, spojů číslo 2, 4, 10, 12 a 32 je objízdná trasa z autobusové zastávky Mohelnice, Libivá rest. po silnici I/44, D35 s výjezdem na most silnice I/35 a po Třebovské a Okružní ulici na náměstí Tyrše a Fugnera na zastávku Mohelnice, kino a dále dle jízdního řádu. Autobusové zastávky budou obslouženy dle jízdního řádu.