Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka ulice Žižkov změní dopravu v Senici na Hané

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
7. 7. 2014 - 19. 9. 2014

silnice II/449 Senice na Hané

V termínu od 7. července do 19. září 2014 bude částečně uzavřena ulice Žižkov v Senici na Hané. Důvodem uzavírky je další etapa realizace akce „Silnice II/449 Senice na Hané – průtah obcí a dešťová kanalizace“.
Uzavřeným úsekem projíždí dopravce ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc linkami veřejné linkové dopravy číslo:
• 890730 Lutín-Senice na Hané-Vilémov-Cholina-Loučka,
• 890740 Olomouc-Vilémov-Bílsko-Loučka a
• 890784 Litovel-Slatinice.

Po dobu úplné uzavírky pojedou autobusy veřejné linkové dopravy po volné polovině komunikace. Provoz v uzavřeném úseku bude řízen světelnou signalizací.

Zastávka Senice na Hané, škola bude nahrazena zastávkou Senice na Hané, požární zbrojnice.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.