Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka ulice si vynutí změny v dopravě

Změna v autobusové dopravě
18. 8. 2014 - 8. 9. 2014

ulice Olomoucká v Prostějově

V termínu od 18. srpna do 8. září 2014 bude uzavřena ulice Olomoucká v Prostějově. Důvodem uzavírky je realizace akce „Stavební úpravy křižovatky u železničního přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov“.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny pravidelné autobusové linky:
780122, 780123, 780120 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.
780490 dopravce AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o.
780680, 780681, 780682, 780691, 780701, 780625, 780960 dopravce FTL – First Transport Lines, a. s.
710912 dopravce VYDOS BUS a. s.
890724, 920030, 950107, 890736 dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

Linky 780122, 780123, 780490, 780680, 780681, 780682, 780691, 780701, 890736, které obsluhují zastávku Prostějov, Sladkovského budou vedeny po objízdné trase. Ta povede ze silnice III/44934 ulice Olomoucká vlevo na ulici Šafaříkova, vpravo ulicí Havlíčkova, vlevo na ulici Sladkovského. Dále dle JŘ. V opačném směru bude objízdná trasa vedena takto: ze zastávky Prostějov, Kostelecká po silnici II/366 ulice Kostelecká, vlevo po silnici II/150 ulice Vápenice. Dále dle JŘ.

Linky 780120, 780625, 780960,830850, 890724, 920030, 950107, které obsluhují zastávku Prostějov, Olomoucká budou vedeny po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Prostějov, Svatoplukova DONA vpravo po ulici Českobratrská, dále po ulici Zborov, po ulici Vojtěcha Outraty, vpravo na silnici III/44934 ulice Olomoucká. Dále dle JŘ. Objízdná trasa je obousměrná.

Autobusová zastávka Prostějov, Sladkovského ve směru k autobusovému nádraží bude nahrazena zastávkou Prostějov, Vápenice. Autobusová zastávka Prostějov, Olomoucká ve směru do centra města bude přemístěna na ulici Vojtěcha Outraty.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.