Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka ulice Olomoucká v obci Držovice a silnice II/366 v místě okružní křižovatky ve městě Prostějov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
21. 5. 2022 0:00 - 21. 5. 2022 23:00

Uzavírka ulice Olomoucká v obci Držovice a silnice II/366 v místě okružní křižovatky ve městě Prostějov

Z důvodu opravy povrchu vozovky dojde k úplné uzavírce ul. Olomoucká v obci Držovice a silnice II/366 v místě okružní křižovatky od výjezdu ul. Konečná po výjezd ul. Za Olomouckou ve městě Prostějov.

Termín uzavírky: dne 21. 5. 2022

Uzavřenými úseky je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780402 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky silnic nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po následující objízdné trase:

Spoje č. 201, 203, 205, 200, 202, 204 budou vedeny ze zastávky Prostějov,Svatoplukova obousměrnou objízdnou trasou po II/150 ul. Svatoplukova – II/150A ul. Svatoplukova – III/44934 ul. Olomoucká – ul. Sladkovského s náhradní obsluhou stávající zastávky Prostějov,Sladkovského – ul. Martinákova – III/36639 ul. Kostelecká, ul. Za Kosteleckou – II/366 okružní křižovatka – II/366 obchvat – II/449 Smržice, ul. Prostějovská, ul. Zákantí, ul. Koupelky – III/4353 ul. Koupelky – III/44932 ul. J. Kotka, ul. Trávníky, ul. Blíšťka – III/44932 Držovice, ul. Smržická – ul. Fibichova do zastávky Držovice,cihelna a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Prostějov,Olomoucká nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Prostějov,Sladkovského.

Zastávky Držovice,autoopravna; Držovice,hl.zast. nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávky Držovice,Arkáda; Držovice,Zelenina nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

 

Spoj č. 207 bude ze zastávky Prostějov,aut.st. vedený ve své trase do stávající zastávky Držovice,Arkáda, kde bude v čase 19:02 hod. mimořádně ukončený.

Zastávky Držovice,autoopravna; Držovice,hl.zast.; Držovice,cihelna; Držovice,kostel; Držovice,točna nebudou tímto spojem obslouženy bez náhrady.

 

Zpětný spoj č. 206 bude mimořádně začínat ze stávající zastávky Držovice,Arkáda (směr Prostějov) s odjezdem v 19:10 hod. a pokračovat po II/366 ul. Konečná – okružní křižovatka – III/44934 ul. Olomoucká a dále ve své trase směr Prostějov, autobusová stanice dle platného jízdního řádu.

Zastávky Držovice,točna; Držovice,kostel; Držovice,cihelna; Držovice,hl.zast.; Držovice,autoopravna; Držovice,Zelenina nebudou tímto spojem obslouženy bez náhrady.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 402