Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka ulice Nádražní v Senici na Hané

Změna v autobusové dopravě
10. 6. 2024 0:00 - 21. 6. 2024 23:00

Uzavírka ulice Nádražní v Senici na Hané

Z důvodu provádění výkopových prací dojde k částečné a úplné uzavírce ulice Nádražní v Senici na Hané.

Termín uzavírky: od 10. 6. 2024 do 21. 6.  2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890311 dopravce ARRIVA autobusy a.s., 891374, 891375 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 10. 6. 2024 – 14. 6. 2024 a 17. 6. 2024 – 21. 6. 2024

Uvedeným úsekem silnice bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu 15. 6. 2024 – 16. 6. 2024

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům č. 311, 315, 317, 327, 306, 312, 322, 328 linky 891375, které budou vedeny ze zastávky Senice na Hané,kult. dům po II/449 ul. Jos. Vodičky a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Vodní – ul. Nádražní, obslouží náhradní zastávku Senice na Hané,žel.st. – zpět na ul. Nádražní – ul. Vodní – III/44815 nám. Míru – ul. Zákostelí – III/44916 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Senice na Hané,žel.st. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na ul. Nádražní v blízkosti betonové zídky, k náhradnímu označníku.

Manipulační otáčení BUS bude probíhat v prostoru ul. Nádražní.