Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka ulice Jeremenkova v Olomouci

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
29. 4. 2023 0:00 - 5. 6. 2023 23:00

Uzavírka ulice Jeremenkova v Olomouci

Z důvodu opravy povrchů vozovky dojde k úplným uzavírkám ulice Jeremenkova v Olomouci.

Termín uzavírky: od 29. 4. 2023 do 5. 6. 2023

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780411 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.; 780439, 780442, 890302, 891340, 891341, 891343, 891346, 891347, 891364, 891923, 920512, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a.s.; 890341, 890364, 890921, 890923, 891370, 891375, 891377, 891392, 891400, 891904, 920500 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

29. 4. 2023 – 30. 4. 2023, 6. 5. – 7. 5. 2023 úplná uzavírka ul. Jeremenkova od křižovatky s ul. tř. Kosmonautů včetně okružní křižovatky ul. Jeremenkova a přilehlých komunikací včetně BUS

1. 5. 2023 – 5. 5. 2023 a 8. 5. 2023 – 10. 5. 2023 úplná uzavírka ul. Jeremenkova od křižovatky s ul. tř. Kosmonautů po okružní křižovatku včetně BUS

11. 5. 2023 – 12. 5. 2023 a 15. 5. 2023 – 19. 5. 2023 úplná uzavírka okružní křižovatky ul. Jeremenkova včetně přilehlých komunikací mimo BUS

13. 5. 2023 – 14. 5. 2023 a 20. 5. 2023 úplná uzavírka okružní křižovatky ul. Jeremenkova a přilehlých komunikací včetně BUS

21. 5. 2023, 27. 5. – 28. 5. 2023, 3. 6. – 4. 6. 2023 úplná uzavírka ul. Jeremenkova v terminálu přednádraží včetně BUS

22. 5. – 26. 5. 2023, 29. 5. – 2. 6. 2023 a 5. 6. 2023 úplná uzavírka ul. Jeremenkova v terminálu přednádraží mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínech 29. 4. 2023 – 30. 4. 2023, 6. 5. 2023 a 7. 5. 2023, 13. 5. 2023 – 14. 5. 2023 a 20. 5. 2023

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Spoje linek jedoucí z ul. tř. Kosmonautů směr autobusové nádraží budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou vlevo na ul. tř. Kosmonautů – odbočení na ul. Jeremenkova v terminálu přednádraží – točna BUS DPMO – výjezd u fy MAPEI na ul. Jeremenkova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoje linek jedoucí z autobusového nádraží na ul. tř. Kosmonautů budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou z ul. Jeremenkova odbočení na komunikaci u fy MAPEI, po tramvajových kolejích na ul. Jeremenkova v terminálu přednádraží – odbočení na ul. tř. Kosmonautů a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoje linek jedoucí ze zastávky Olomouc,hl.nádr. směr autobusové nádraží budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou přes točnu BUS DPMO – výjezd u fy MAPEI na ul. Jeremenkova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoje linek jedoucí z autobusového nádraží na zastávku Olomouc,hl.nádr. budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou z ul. Jeremenkova odbočení na komunikaci u fy MAPEI, po tramvajových kolejích na ul. Jeremenkova v terminálu přednádraží s obsluhou zastávky Olomouc,hl.nádr. a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínech 1. 5. 2023 – 5. 5. 2023 a 8. 5. 2023 – 10. 5. 2023

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou vlevo na ul. tř. Kosmonautů – odbočení na ul. Jeremenkova v terminálu přednádraží – výjezd okružní křižovatkou na ul. Jeremenkova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínech 11. 5. 2023 – 12. 5. 2023 a 15. 5. 2023 – 19. 5. 2023

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky prostorem stavby.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínech 21. 5. 2023, 27. 5. – 28. 5. 2023, 3. 6. – 4. 6. 2023

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům linek 890302, 890921, 891340, 891341, 891346, 891347, 891364, 891923, 950904, které budou vedeny ze silnice I/35 po ul. Jeremenkova a dále obousměrnou objízdnou trasou okružní křižovatkou na ul. Jeremenkova okolo budovy RCO – ul. tř. Kosmonautů – ul. Jeremenkova směr Šternberk do náhradní zastávky Olomouc, hl. nádr. k nástupišti „O“, „P“ a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Olomouc,hl.nádr. (nástupiště „D“, „E“, „H“) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na ul. Jeremenkova ke stejnojmenným označníkům (nástupiště „O“, „P“).


V termínech 22. 5. – 26. 5. 2023, 29. 5. – 2. 6. 2023 a 5. 6. 2023

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky prostorem stavby. Současně bude omezena možnost obsluhy zastávky Olomouc,hl.nádr., nástupiště „E“.

Spoje linek 890302, 890364, 891364, 891904, 950904  budou vedeny po ul. Jeremenkova (terminál přednádraží), obslouží zastávku Olomouc,hl.nádr. u náhradního nástupiště „O“, odkud budou pokračovat ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoje linek 890302 a 891364 vedené na zastávku Olomouc,tržnice, budou obsluhovat zastávku Olomouc,hl.nádr. u nástupiště „H“, ve směru z Tržnice u nástupiště „J“.

Spoje linek 891343, 891346, 891347 a 920512 budou ukončeny v zastávce Olomouc,hl.nádr., u náhradního nástupiště „D“, „C“.

 

Uvedenými úseky jsou vedeny i linky 853913, 854914 a 854921dopravce Transdev Morava s. r. o. a linka 902923 dopravce Z-Group bus a.s., které budou trasovány za výše uvedených podmínek.