Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka ulic Aksamitova, Vídeňská, Polská a prostoru Tržnice, plocha v Olomouci

Změna v autobusové dopravě
27. 5. 2024 0:00 - 4. 8. 2024 23:00

Uzavírka ulic Aksamitova, Vídeňská, Polská a prostoru Tržnice,plocha v Olomouci

Z důvodu stavebních prací na stezce pro cyklisty dojde k částečným a úplným uzavírkám ulic Aksamitova, Vídeňská, Polská a prostoru Tržnice,plocha.

Termín uzavírky: od 27. 5. 2024 do 4. 8. 2024

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780411 dopravce FTL – First Transport Lines a.s., 780439, 780442, 890370 dopravce ARRIVA autobusy a. s.; 891370, 891371, 891375, 891377, 891400, 920500 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu stavebních prací bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem Tržnice,plocha bez omezení.

Zastávka bude obsluhována u stávajících označníků v původních polohách.

 

Úplná uzavírka vjezdu na Tržnici,plocha od Šantovky – cca 2 dny ve dnech pracovního klidu, termín bude upřesněn

Linky přijíždějících po ul. Polská budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Vídeňská do zastávky Olomouc,Tržnice,plocha – ul. Aksamitova okolo polikliniky na ul. tř. Svobody a dále ve dle platných jízdních řádů.

Linky přijíždějících po ul. Aksamitova okolo polikliniky budou vedeny ve svých trasách do zastávky Olomouc,Tržnice,plocha – ul. Aksamitova okolo polikliniky na ul. tř. Svobody a dále dle platných jízdních řádů.

 

Zastávka Olomouc,Tržnice,plocha pro linky 780400, 891370, 920500 bude v původní poloze bez omezení.

Zastávka Olomouc,Tržnice,plocha pro linky 780411, 780439, 780442, 891375 bude přemístěna k náhradním označníkům následovně:

  • linky 891375, 780439, 780442 na chodník přilehlý ke stánku s občerstvením, k náhradnímu označníku,
  • linka 780411 ke stávajícímu označníku č. 3.