Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice III/45319 ulice Lipovská ve městě Jeseník

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
18. 9. 2023 0:00 - 13. 10. 2023 23:00

Uzavírka silnice III/45319 ulice Lipovská ve městě Jeseník

Z důvodu stavebních prací na opravě kanalizace dojde k částečné a úplné uzavírce silnice III/45319 ulice Lipovská ve městě Jeseník.

 

Termíny uzavírky: od 18. 9. 2023 do 23. 9. 2023 25. 9. 2023 – 30. 9. 2023, od 25. 9. 2023 do 30. 9. 2023 2. 10. 2023 – 13. 10. 2023, od 2. 10. 2023 do 31. 10. 2023

 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950113, 950116, 950117, 950118, 950120, 950126 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do 3 etap a termínů:

Etapa 1: 18. 9. 2023 do 23. 9. 2023 25. 9. 2023 – 30. 9. 2023 částečná uzavírka III/45319 ul. Lipovská – od vjezdu do nemocnice k vjezdu do areálu „bývalé plynárny“

Etapa 2: 25. 9. 2023 do 30. 9. 2023 2. 10. 2023 – 13. 10. 2023 částečná uzavírka III/45319 ul. Lipovská – křižovatka ul. Lipovská x  ul. Tyršova, vjezd do sídliště Lipovská

Etapa 3: 2. 10. 2023 – 31. 10. 2023 úplná III/45319 ul. Lipovská – od vjezdu do nemocnice po most přes potok Staříč – mimo BUS zrušeno

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapy 1 + 2: 25. 9. 2023 – 30. 9. 2023, 2. 10. 2023 – 13. 10. 2023

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Etapa 3: 2. 10. 2023 – 31. 10. 2023 zrušeno

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky prostorem stavby.

V průběhu stavebních prací bude omezena obslužnost zastávky Jeseník,nem. (směr Lipová-lázně), která bude přemístěna cca o 100 m vpřed ve směru jízdy před RD č. p. 110/49 k náhradnímu označníku.