Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice III/44934 ulice Olomoucká v Prostějově

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
20. 6. 2024 0:00 - 30. 6. 2024 23:00

Uzavírka silnice III/44934 ulice Olomoucká v Prostějově

Z důvodu stavebních prací na zapravení povrchů vozovky dojde k úplné silnice III/44934 ulice Olomoucká v Prostějově.

Termín uzavírky: od 20. 6. 2024 do 30. 6. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780402 dopravce FTL – First Transport Lines a.s., 891400 dopravce VOJTILA Trans a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Ve směru z Prostějova bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa.


Ve směru do Prostějova nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 400

Dotčené spoje budou po obsluze zastávky Držovice,Arkáda  vedeny jednosměrnou objízdnou trasou po II/366 ul. Konečná – okružní křižovatkou zpět na II/366 ul. Konečná – zpět na D46 – exit 24 – II/367 ul. Kralická – ul. Průmyslová – II/150 ul. Vrahovická – ul. Janáčkova do zastávky Prostějov,aut.st.

Zastávky Prostějov,Olomoucká, Prostějov,Svatoplukova DONA nebudou ve směru do města obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 402

Dotčené spoje budou po obsluze zastávky Držovice,Zelenina vedeny jednosměrnou objízdnou trasou ul. Olomoucká – okružní křižovatkou III/44934 ul. Olomoucká – ul. Edvarda Valenty – ul. Sportovní – ul. Pod Kosířem – ul. Martinákova s obsluhou zastávky Prostějov,Sladkovského – III/44934 ul. Olomoucká a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Prostějov,Olomoucká nebude ve směru do města obsluhována s náhradou v zastávce Prostějov,Sladkovského.

 

Na linky 400, 402 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 400Linka 402