Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice III/4441 v Moravičanech

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 9. 2023 0:00 - 31. 12. 2023 23:00

Uzavírka silnice III/4441 v Moravičanech

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4441 v úseku od křižovatky s III/4443 po křižovatku s III/4442 v Moravičanech.

Termín uzavírky: od 15. 9. 2023 do 3. 11. 2023 do odvolání

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933245, 933247, 933250 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Aktuálně v termínu od 14. 12. 2023:

Všechny spoje linek 933247, 933250 již budou vedeny ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Zastávka Moravičany,most (v obou směrech) bude obsluhována v původních polohách bez omezení.

Zastávka Moravičany,náves(směr Doubravice) bude obsluhována v původní poloze bez omezení.

Zastávka Moravičany,náves (směr Mohelnice, Loštice) bude přemístěna k náhradnímu označníku o cca 30 m zpět ve směru jízdy.


V termínu od 11. 11. 2023 do 13. 12. 2023: 

Z důvodu nedokončených stavebních prací nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům linek 933247 a 933250, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 933247

Spoje budou vedeny ze zastávky Loštice,Metrie po III/4442 Moravičany, obslouží náhradní zastávku Moravičany,náves a budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci okolo ZŠ, poté okolo „Zhánělova kříže“, obslouží náhradní zastávku Moravičany,most a budou pokračovat směr železniční stanice.

Zastávka Moravičany,náves bude přemístěna na silnici III/4442, ve směru do Loštic před bytovým domem č. p. 286, ve směru z Loštic v blízkosti RD č. p. 194.

Zastávka Moravičany,most bude přemístěna na silnici III/4443 na chodník před provozovnu COOP, k náhradním označníkům.

 

Linka 933250

Spoje budou po obsluze zastávky Moravičany,náves vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/4442 směr Loštice – odbočí na místní komunikaci okolo ZŠ, poté okolo „Zhánělova kříže“, obslouží náhradní zastávku Moravičany,most a budou pokračovat směr Doubravice dle platného jízdního řádu.

Zastávka Moravičany,náves bude obsluhována u stejnojmenného označníku umístěného na silnici III/4441 v blízkosti RD č. p. 9.

Zastávka Moravičany,most bude přemístěna na místní komunikaci v blízkosti RD č. p. 143 a č. p. 276 k náhradním označníkům.

 


Uvedeným úsekem silnice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 933245

Spoje č. 13 a č. 15 budou vedeny z Mohelnice jednosměrnou objízdnou trasou II/444 ul. Družstevní – II/644 – II/635 Loštice – III/37322 ul. nám. Míru s obsluhou zastávky Loštice,nám. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Moravičany,náves, Loštice,Metrie nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 933247

Spoje budou vedeny ze zastávky Loštice,nám. obousměrnou objízdnou trasou II/635 ul. Olomoucká – III/4444 Doubravice – III/4441 Moravičany – III/4443 do náhradní zastávky Moravičany,most a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Loštice,škola, Loštice,Metrie, Moravičany,náves nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Moravičany,Doubravice  bude obousměrně obsluhována  pouze vybranými spoji.

Zastávka Moravičany,most nebude obsluhována v původní poloze, ale pro linku 933247 bude přemístěna na silnici III/4443 na chodník před provozovnu COOP, k náhradním označníkům.

 

Linka 933250

Spoje budou vedeny z Mohelnice obousměrnou objízdnou trasou II/444 ul. Družstevní – II/644 – II/635 Loštice ul. Olomoucká – III/4444 Doubravice – III/4441 Moravičany, obslouží náhradní zastávku Moravičany,most a budou pokračovat směr Doubravice dle platného jízdního řádu.

Zastávka Moravičany,náves nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Moravičany,most nebude obsluhována v původní poloze, ale pro linku 933250 bude přemístěna na silnici III/4441 ke kapli Nejsvětější Trojice, k náhradnímu označníku.

Zastávka Moravičany,Doubravice  bude mimořádně obsluhována  i na objízdné trase.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Aktuálně v termínu od 15. 10. 2023 do 10. 11. 2023

 

Linka 933245

Spoje č. 13 a č. 15 budou vedeny ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 933247

Spoje budou vedeny ze zastávky Loštice,nám. obousměrnou objízdnou trasou II/635 ul. Olomoucká – III/4444 Doubravice – III/4441 Moravičany – III/4443 do náhradní zastávky Moravičany,most a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Loštice,škola, Loštice,Metrie, Moravičany,náves nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Moravičany,Doubravice  bude obousměrně obsluhována  pouze vybranými spoji.

Zastávka Moravičany,most bude pro linku 933247 přemístěna na silnici III/4443 na chodník před provozovnu COOP, k náhradním označníkům.

 

Linka 933250

Spoje budou po obsluze zastávky Moravičany,náves vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/4442 směr Loštice – odbočí na místní komunikaci okolo ZŠ, poté okolo „Zhánělova kříže“, obslouží náhradní zastávku Moravičany,most a budou pokračovat směr Doubravice dle platného jízdního řádu.

Zastávka Moravičany,náves bude obsluhována u stejnojmenného označníku umístěného na silnici III/4441 v blízkosti RD č. p. 9.

Zastávka Moravičany,most bude pro linku 933250 přemístěna na místní komunikaci v blízkosti RD č. p. 143 a č. p. 276 k náhradním označníkům.

 

Na linku 933247 je vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.