Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice III/37346 v obci Ludmírov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 4. 2024 0:00 - 12. 4. 2024 23:00

Uzavírka silnice III/37346 v obci Ludmírov

Z důvodu pokládky povrchu vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/37346 v obci Ludmírov.

Termín uzavírky: od 1. 4. 2024 do 12. 4. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780440, 780446, 890301 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu dne 1. 4. 2024 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu od 2. 4. 2024 do 12. 4. 2024

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou po obsluze zastávky Ludmírov,Dětkovice vedeny po III/37346 a dále obousměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci směr Milkov – III/37344 Milkov – Hvozd – III/37346 Ludmírov, otočí se v prostoru ZD Ludmírov, obslouží náhradní zastávku Ludmírov,obchod  a budou pokračovat po III/37346 dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Ludmírov,obchod nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na účelovou komunikaci ZD Ludmírov, k náhradnímu označníku.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 301Linka 440Linka 446