Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice III/36620 ulice Jiráskova v Konici

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
8. 7. 2024 0:00 - 14. 7. 2024 23:00

Uzavírka silnice III/36620 ulice Jiráskova v Konici

Z důvodu provádění záruční opravy dojde k částečné uzavírce okružní křižovatky a částečné a úplné uzavírce silnice III/36620 ulice Jiráskova v Konici.

Termín uzavírky: od 8. 7. 2024 do 14. 7. 2024

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780443, 780444, 780445, 780446, 780447, 890304 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Úsekem okružní křižovatky a silnice III/36620 k železničnímu podjezdu bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky.

Zastávka Konice,žel.st. bude linkami 436, 445 obsluhována v původní poloze bez omezení.

 

Úsekem III/36620 od železničního podjezdu směr Skřípov nebude umožněn průjezd spojům linek 443, 444, 445, které budou ze zastávky Konice,aut.st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/366 ul. Švehlova – II/373 ul. Chmelnice – ul. Staré Město – ul. Bídov – II/373 směr Runářov. Před obcí Runářov odbočení na místní komunikaci – III/36620 a dále směr Skřípov dle platných jízdních řádů.

Zastávka Konice,žel.st. nebude linkami 443, 444 obsluhována bez náhrady.

 

Na linky 780443, 780444, 780445 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 443Linka 444Linka 445