Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice III/31233 v obci Jakubovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
19. 5. 2023 0:00 - 16. 11. 2023 23:00

Uzavírka silnice III/31233 v obci Jakubovice

Z důvodu stavebních prací na budování kanalizace dojde k úplným uzavírkám silnice III/31233 v obci Jakubovice.

Termín uzavírky: od 19. 5. 2023 do 16. 11. 2023 

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930206, 930219, 932273, 932283 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů:

19. 5. 2023 – 19. 7. 2023 18. 6. 2023 vždy v čase od 7:20 do 17:00 hod. (PO-PÁ) úplná uzavírka III/ 31233 od křižovatky s komunikací u RD č. p. 102 po konec obce směr Písařov – včetně BUS

20. 7. 2023 19. 6. 202330. 10. 2023 23. 10. 2023 vždy v čase od 7:20 do 17:00 hod. (PO-PÁ) úplná uzavírka III/31233 od točny u kostela Nanebevzetí Panny Marie po konec obce směr Bušín – včetně BUS

 24. 10. 2023 – 16. 11. 2023 úplná uzavírka III/ 31233 od křižovatky s komunikací u RD č. p. 102 po konec obce směr Písařov – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínech 19. 5. 2023 – 19. 7. 2023 18. 6. 2023 vždy v čase od 7:20 do 17:00 hod. (PO-PÁ) úplná uzavírka III/ 31233 od křižovatky s komunikací u RD č. p. 102 po konec obce směr Písařov – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následující objízdné trase:

Linka 930206 (spoje č. 13, 18, 20), linka 932273 (spoje č. 3, 8), linka 932283 (spoje č. 5, 6, 8)

Spoje se po obsluze zastávky Jakubovice,kostel otočí a budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/31231 – I/11 – III/31234 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Jakubovice,hor.konec nebude obsluhována bez náhrady.

Na linky 930206, 932273, 932283 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu 20. 7. 2023 19. 6. 202330. 10. 2023 23. 10. 2023 vždy v čase od 7:20 do 17:00 hod. (PO-PÁ) úplná uzavírka III/31233 od točny u kostela Nanebevzetí Panny Marie po konec obce směr Bušín – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 930206 (spoje č. 13, 18, 20) a linka 932283 (spoje č. 5, 6, 7, 8)

Spoje budou vedeny ze zastávky Bušín,hřbitov obousměrnou objízdnou trasou po I/11 – III/31233 Jakubovice do zastávky Jakubovice,kostel, poté se otočí a bude pokračovat po III/31233 s obsluhou zastávky Jakubovice,hor.konec a dále směr Písařov ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Jakubovice,rozc. nebude  těmito spoji obsluhována bez náhrady.

Linka 932273

Spoj č. 3 bude veden ze zastávky Janoušov,u Mezníku po III/31231 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/31231 – I/11 – III/31233 Jakubovice do zastávky Jakubovice,kostel, poté se otočí a bude pokračovat po III/31233 směr Písařov a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Spoj č. 8 se po obsluze zastávky Jakubovice,kostel otočí a bude pokračovat po III/31233 – I/11 do zastávky Bušín,hřbitov a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Jakubovice,rozc. nebude  spojem č. 8 obsluhována bez náhrady.

Linka 930219

Spoj č. 13 bude ze zastávky Bušín,hřbitov veden jednosměrnou objízdnou trasou po I/11 – III/31233 Jakubovice do zastávky Jakubovice,kostel, poté se otočí a bude pokračovat po III/31233 – I/11 směr Bušín – III/31231 do zastávky Jakubovice,rozc. – III/31231 do zastávky Bušín,Hartíkov,rozc. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Na linky 930206, 930219, 932273, 932283 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu 24. 10. 2023 – 16. 11. 2023 úplná uzavírka III/ 31233 od křižovatky s komunikací u RD č. p. 102 po konec obce směr Písařov – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 930206

Spoje č. 209, 210, 218, 13, 18, 20 se po obsluze zastávky Jakubovice,kostel otočí a budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/31231 – I/11 – III/31234 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Jakubovice,hor.konec nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 201 a č. 204 budou začínat / končit v zastávce Jakubovice,kostel a budou vedeny po III/31233 –  III/31231 do zastávky Jakubovice,rozc. – I/11 Bušín a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Jakubovice,kostel, Jakubovice,rozc. budou mimořádně obsluhovány spoji č. 201 a č. 204.

Spoj č. 208 bude veden ze zastávky Písařov,Kocanda jednosměrnou objízdnou trasou po I/11 do zastávky Bušín,hřbitov a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Jakubovice,hor.konec, Jakubovice,kostel, Jakubovice,rozc. nebudou spojem č. 208 obsluhovány bez náhrady.

 

Linky 932273, 932283

Spoje se po obsluze zastávky Jakubovice,kostel otočí a budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/31231 – I/11 – III/31234 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Jakubovice,hor.konec nebude obsluhována bez náhrady.

 

Z důvodu zajištění oběhů vozidel bude vypracován výlukový jízdní řád i na linku 932291.

Na linky 930206, 932273, 932283, 932291 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Aktuálně od 13. 11. 2023:

Z důvodu předčasného ukončení stavebních prací již bude spojům linek 930206, 932273 a 932283 umožněn průjezd obcí Jakubovice.

Zastávka Jakubovice,hor.konec bude obsluhována bez omezení.

Jízdní doba zmíněných linek bude upřesněna přepravním opatřením.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 206Linka 273Linka 283Linka 291