Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice II/445 v úseku Šternberk – Hlásnice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
17. 5. 2018 - 5. 9. 2018

II/445 Šternberk – Hlásnice, uzavírka

termín: 17. 5. 2018 –  5. 9. 2018        uzavírka včetně BUS (1. fáze)

9. 7. 2018 – 20. 7. 2018         (ul. Rýmařovská) uzavírka včetně BUS (2. fáze)

důvod:             realizace stavby: „II/445 Šternberk – Hlásnice“

dotčené linky: 850875 Rýmařov – Břidličná – Olomouc, 850875 Rýmařov – Břidličná – Olomouc, 950154 Jeseník – Olomouc – Přerov dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

890921 Olomouc – Šternberk – Bruntál – Rýmařov, 890324 Uničov – Řídeč – Šternberk, 890332 Paseka – Řídeč – Šternberk, 890921 Olomouc – Šternberk – Bruntál – Rýmařov dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

 

1. fáze

V době od 14. 5. do 16. 5. 2018 budou linky 850875, 890921 projíždět po uzavřené silnici a budou obsluhovat všechny zastávky.

V době 17. 5. – 5. 9. 2018 budou dotčené spoje linek 850875, 890921 provozovány po objízdné trase,která povede ze zastávky Hlásnice po účelové komunikaci na silnici III/4451 a po ní do Šternberku, II/445, MK na zastávku Šternberk,Dvorská. Dále po trase dle licence. Objízdná trasa bude obousměrná.

Zastávka Šternberk,Jesenická bude přemístěna na silnici III/4451 (ul. Rýmařovská).

 

2. fáze

V době 9. 7. – 20. 7. 2018 bude navíc uzavřen úsek silnice II/445 ul. Rýmařovská ve Šternberku. Dotčené spoje linek 850875, 890921 budou vedeny po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Hlásnice po účelové komunikaci na silnici III/4451, dále po III/4451, III/44424 Babice, II/444, II/445, MK na zastávku Šternberk,Dvorská. Dále po trase dle licence. Objízdná trasa bude obousměrná. Zastávka Šternberk,Jesenická bude zrušena bez náhrady.

Dotčené spoje linek 950154, 890324, 890332 budou vedeny po objízdné trase. Ta povede za místní částí Krákořice ze silnice III/4451 po III/44424 Babice, II/444 Šternberk, II/445, dále po trase dle licence. Linky obslouží všechny zastávky.