Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice II/444 ulice Šternberská ve městě Uničov

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
11. 9. 2023 0:00 - 30. 11. 2023 23:00

Uzavírka silnice II/444 ulice Šternberská ve městě Uničov

Z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice II/444 ulice Šternberská ve městě Uničov.

Termín uzavírky: od 11. 9. 2023 do 30. 11. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890312, 891364, 932272 dopravce ARRIVA autobusy a.s., 890321, 890323, 890325, 890326, 890335, 890336, 890364, 890922 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří etap:

Etapa 1: 11. 9. 2023 – 2. 10. 2023 – úplná uzavírka II/444 ul. Šternberská, úplná uzavírka ul. Sadová

Etapa 2: 3. 10. 2023 – 31. 10. 2023 – úplná jednosměrná uzavírka II/444 ul. Šternberská ve směru do Uničova, úplná uzavírka ul. Sadová

Etapa 3: 1. 11. 2023 – 30. 11. 2023 úplná uzavírka ul. Sadová

 

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem ul. Sadová nejsou vedeny žádné linky VLD v závazku Olomouckého kraje.

 

Etapa 1: 11. 9. 2023 – 2. 10. 2023 – úplná uzavírka II/444 ul. Šternberská

Uvedeným úsekem II/444 nebude umožněn průjezd spojům linek 890323, 890325, 890326, 890335, 932272, které budou po obsluze zastávky Uničov,aut.st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/446 ul. Hrdinů – ul. Staškova – III/44624 ul. Stromořadí – II/444 ul. Šternberská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Linka 890312

Spoj č. 1 bude veden ze zastávky Uničov,aut.st. jednosměrnou objízdnou trasou II/446 ul. Hrdinů – ul. Staškova – III/44624 ul. Stromořadí – II/444 ul. Šternberská a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Spoj č. 5 bude po obsluze zastávky Uničov,hřbitov veden po II/449 ul. Litovelská a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/446 ul. Hrdinů – okružní křižovatka a dále dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,Bezručovo nám. nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 890321

Spoje budou po obsluze zastávky Uničov,aut.st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/446 ul. Hrdinů – ul. Staškova – III/44624 ul. Stromořadí – II/444 ul. Šternberská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Spoje č. 4, 8, 10, 14 budou po obsluze zastávky Uničov,aut.st. vedeny jednosměrnou objízdnou trasou II/446 ul. Hrdinů – ul. Staškova – II/446 ul. Olomoucká a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,Bezručovo nám. nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 890336

Spoje č. 2, 8 budou z Brníčka vedeny po II/444 ul. Šternberská a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/44624 ul. Stromořadí – ul. II/446 ul. Staškova – ul. Hrdinů – okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Spoje č. 3, 4, 6 budou po obsluze zastávky Uničov,aut.st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/446 ul. Hrdinů – ul. Staškova – II/446 ul. Olomoucká – ul. Nemocniční a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,Bezručovo nám. nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 890364

Spoje budou po obsluze zastávky Uničov,aut.st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/446 ul. Hrdinů – ul. Staškova – III/44624 ul. Stromořadí – II/444 ul. Šternberská – Brníčko – III/44623 Želechovice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,Bezručovo nám. bude obsluhována vždy v opačném směru než dosud.

Linka 890922

Spoje budou po obsluze zastávky Uničov,poliklinika vedeny po II/446 ul. Olomoucká a dále obousměrnou objízdnou trasou II/446 ul. Staškova – ul. Hrdinů – okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Uničov,Bezručovo nám., Uničov,u pomníku nebudou obsluhovány bez náhrady.

Linka 891364

Spoje budou po obsluze zastávky Želechovice,Jednota vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/44623 – Brníčko – II/444 ul. Šternberská – III/44624 ul. Stromořadí – II/446 ul. Staškova – ul. Hrdinů – okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,Bezručovo nám. bude obsluhována vždy v opačném směru než dosud.

Spoj č. 24 bude veden z II/444 ul. Šternberská jednosměrnou objízdnou trasou po III/44624 ul. Stromořadí – II/446 ul. Staškova – ul. Hrdinů – okružní křižovatka a dále dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Na linky 890312, 890321, 890336, 890922 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Etapa 2: 3. 10. 2023 – 31. 10. 2023 – úplná jednosměrná uzavírka II/444 ul. Šternberská ve směru do Uničova

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek pouze ve směru z Uničova.

 

Ve směru do Uničova budou spoje linek 890321, 890323, 890325, 890326, 932272 vedeny jednosměrnou objízdnou trasou po III/44624 ul. Stromořadí – II/446 ul. Staškova – ul. Hrdinů – okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 890312

Spoj č. 5 bude po obsluze zastávky Uničov,hřbitov veden po II/449 ul. Litovelská a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/446 ul. Hrdinů – okružní křižovatka a dále dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,Bezručovo nám. nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 890336

Spoje č. 2, 8 budou z Brníčka vedeny po II/444 ul. Šternberská a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/44624 ul. Stromořadí – ul. II/446 ul. Staškova – ul. Hrdinů – okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 890922

Liché spoje budou po obsluze zastávky Uničov,poliklinika vedeny po II/446 ul. Olomoucká a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/446 ul. Staškova – ul. Hrdinů – okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,Bezručovo nám. nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 890364

Spoje budou po obsluze zastávky Želechovice,Jednota vedeny jednosměrnou objízdnou trasou III/44623 – Brníčko – II/444 ul. Šternberská – III/44624 ul. Stromořadí – II/446 ul. Staškova – ul. Hrdinů – okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,Bezručovo nám. (směr autobusové nádraží) bude obsluhována v opačném směru než dosud.

 

Linka 891364

Spoje budou po obsluze zastávky Želechovice,Jednota vedeny jednosměrnou objízdnou trasou III/44623 – Brníčko – II/444 ul. Šternberská – III/44624 ul. Stromořadí – II/446 ul. Staškova – ul. Hrdinů – okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,Bezručovo nám. (směr autobusové nádraží) bude obsluhována v opačném směru než dosud.

Spoj č. 24 bude veden z II/444 ul. Šternberská jednosměrnou objízdnou trasou po III/44624 ul. Stromořadí – II/446 ul. Staškova – ul. Hrdinů – okružní křižovatka a dále dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Na linky 890312, 890922 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 312Linka 922