Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice II/441 Potštát – hranice kraje Moravskoslezského

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
9. 6. 2018 - 24. 6. 2018

silnice II/441: uzavírka v úseku Potštát – hranice kraje Moravskoslezského

Termíny:  9.6.2018 – 10.6.2018 (1.etapa) na silnici II/441 od křižovatky se silnicí III/4416 (odbočka na Luboměř pod Strážnou) až za křižovatku se silnicí III/44014 (odbočka na Luboměř a Partutovice).

              11.6.2018 – 19.6.2018 (2.etapa) na silnici II/441 od křižovatky se silnicí III/44014 (odbočka na Luboměř a Partutovice) až po hranici s krajem Moravskoslezským.

              20.6.2018 – 22.6.2018 (3.etapa) na silnici II/441 od křižovatky se silnicí III/4415 (odbočka na Kyžlířov) až před křižovatku se silnicí III/4416 (odbočka na Luboměř pod Strážnou).

              23.6.2018 – 24.6.2018 (4.etapa) na silnici II/441 od křižovatky s místní komunikací ulicí Potoční v Potštátě až za křižovatku se silnicí III/4415 (odbočka na Kyžlířov).

 

Dotčené linky: 920928 a 920533

1.etapa 9.6.-10.6.2018

Linka 920928 bude ukončena v zastávce „Partutovice,horní konec“ (autobus se poté otočí na točně a vyčká odjezdu pro opačný směr). Nebudou obslouženy zastávky Potštát,Lipná,rozc.; Potštát,Lipná,kaple; Potštát,Lipná,točna; Potštát,Lipná,dolní konec; Luboměř pod Strážnou; Luboměř,obecní úřad; Luboměř,farma; Spálov,Na Kocandě a Spálov,obecní úřad.

Linka 920533 nebude uzavírkou nijak dotčena.

 

2.etapa 11.6.-19.6.2018

Dotčeným úsekem neprojíždí žádná linka.

 

3.etapa 20.6.-22.6.2018

Linka 920928:

Spoj č.16 pojede z Potštátu po objízdné trase přes Olšovec do zastávky Partutovice,horní konec a dále dle JŘ. Vlivem objízdné trasy nebudou obslouženy autobusové zastávky Potštát,škola a Potštát,Lipná,rozc.

Spoj č. 37 pojede z Olšovce přímo po objízdné trase na Potštát. Vlivem objízdné trasy nebudou obslouženy zastávky Olšovec,lom; Partutovice,lyž.vlek; Partutovice,dolní konec; Partutovice,horní konec; Potštát,Lipná,rozc.; Potštát,Kyžlířov,točna a Potštát,škola.

Ostatní spoje linky 920928 pojedou dle jízdního řádu.

Linka 920533:

Spoj č.28 pojede z Luboměře pod Strážnou bývalým vojenským prostorem a obslouží zastávky Potštát,Kovářov,točna; Potštát,Kovářov,jednota a Potštát,rozc.Kovářov a dále do zastávky Potštát,aut.st. Vlivem objízdné trasy nebudou obslouženy zastávky Potštát,Lipná,dolní konec; Potštát,Lipná,točna; Potštát,Lipná,kaple a Potštát,Kyžlířov točna (tuto zastávku obslouží spoj č.6).

Spoj č.6 pojede z Potštátu přímo na Kyžlířov a zpět. Neobslouží autobusové zastávky Potštát,rozc.Kovářov; Potštát,Kovářov,točna a Potštát,Kovářov,Jednota (tyto zastávky obslouží spoj 28).

Ostatní dotčené spoje budou obousměrně vedeny z Potštátu do obce Kyžlířov, poté zpět přes Potštát a Kovářov bývalým vojenským prostorem do obce Luboměř pod Strážnou a Lipná na autobusovou zastávku Potštát,Lipná,točna. Vlivem objízdné trasy nebude obsloužena zastávka Lipná,kaple.

  

4.etapa 23.6.-24.6.2018

Linka 920533:

Spoj č. 311 a 214 bude ukončen/začínat v zastávce Potštát,aut.st. Vlivem objízdné trasy nebudou obslouženy zastávky Potštát,rozc.Kovářov a Potštát,Kyžlířov,točna.

Ostatní spoje linky 920533 a 920928 nebudou uzavírkou dotčeny.