Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice II/441 Potštát – hranice kraje Moravskoslezského v termínech 5.7. – 25.7.2018.

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
5. 7. 2018 - 25. 7. 2018

Potštát, silnice II/441, uzavírka

Termíny:  5.7.2018 – 8.7.2018 (5.etapa) úplná uzavírka silnice II/441 (včetně obce Kozlov). 

              13.7.2018 – 19.7.2018 (6.etapa) částečná uzavírka silnice II/441 (cca od aut.st. v Potštátě směrem na Boškov), zastávky Potštát,aut.st. budou obsluhovány, uzavřena bude odbočka na II/440 směr na náměstí v Potštátě.
              21.7.2018 – 22.7.2018 (7.etapa) úplná uzavírka silnice II/441 v Potštátě od křižovatky s II/440 směr náměstí za křižovatku s II/400 na Olšovec, včetně křižovatky na Olšovec.
              23.7.2018 – 25.7.2018 (8.etapa) úplná uzavírka silnice II/441 v úseku za křižovatkou s II/440 na Olšovec cca po konec obce Potštát směrem na Odry, křižovatky s II/400 na Olšovec a s III/4414 (Potoční) budou průjezdné.

Dotčené linky: 891344, 920928, 920515 a 920533 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

5. etapa – 5.7.-8.7.2018 (svátky, sobota, neděle) – úplná uzavírka silnice II/441 (včetně obce Kozlov). 
Po dobu 5. etapy uzavírky budou dotčené spoje linky 920515 ukončeny/začínat na zastávce Velký Újezd,aut.st. Nebudou obsluhovány zastávky Velký Újezd,hřbitov; Velký Újezd,rozc.Výkleky; Velký Újezd,vrchní pila; Kozlov,škola a Kozlov,kasárna.
Linky 891344, 920928 a 920533 nebudou uzavírkou v této etapě dotčeny. 

6. etapa – 13.7.-19.7.2018 (7 dnů) – částečná uzavírka silnice II/441 (cca od aut.st. v Potštátě směrem na Boškov), zastávky Potštát,aut.st. budou obsluhovány, uzavřena bude odbočka na II/440 směr na náměstí v Potštátě.
Z důvodu uzavření odbočky na II/440 směr na náměstí nebude v 6.etapě obsloužena zastávka Potštát,škola. Tímto opatřením dotčené spoje linky 920533 budou obousměrně vedeny ze zastávky Potštát,aut.st. zpět po silnici II/441 na III/4413 (ulice Půtova) na zastávku Potštát,rozc.Kovářov a dále dle platného JŘ. Spoj 34 bude veden ze zastávky Potštát,rozc.Kovářov po III/4413 (ulice Půtova) na II/441 do Boškova a dále dle platného JŘ.
Autobusům linky 891344 bude umožněn průjezd uzavírkou a všechny zastávky (včetně Potštát,aut.st.) budou obslouženy dle platného JŘ.
Linky 920928 a 920515 nebudou uzavírkou v této etapě dotčeny. 

7. etapa – 21.7.-22.7.2018 (sobota, neděle) – úplná uzavírka silnice II/441 v Potštátě od křižovatky s II/440 směr náměstí za křižovatku s II/400 na Olšovec, včetně křižovatky na Olšovec.
Linka 920533:
Spoje dotčené uzavírkou budou v 7. etapě obousměrně vedeny po objízdné trase od Boškova po II/441, po II/440 přes náměstí v Potštátě, po III/4414 (ulice Školní) na zastávku Potštát,rozc.Kovářov (která nahradí v této etapě neobsluhovanou zastávku Potštát,aut.st.), po III/4414 (ulice Potoční) na II/441, po III/44014 přes Partutovice do Olšovce, po II/440 na zastávku Olšovec,rozc. a dále dle platného JŘ do Hranic.
Spoje č. 311 a 214 linky 920533 budou obousměrně vedeny ze zastávky Olšovec,rozc. po silnici II/440, III/44014 přes Partutovice, po II/441, zajížďka po III/4415 na zastávku Potštát,Kyžlířov,točna, zpět po III/4415 na II/441, po II/441, III/4414 (ulice Potoční) na zastávku Potštát,rozc.Kovářov.
V 7.etapě nebudou obsluhovány zastávky Olšovec,samota; Olšovec,Boňkov,rozc.; Olšovec,Boňkov,rest.; Potštát,rozc.Kyžlířov a Potštát,aut.st. 
Linky 920515, 920928 a 891344 nebudou uzavírkou v této etapě dotčeny.

8. etapa – 23.7.-25.7.2018 (pondělí, úterý, středa) – úplná uzavírka silnice II/441 v úseku za křižovatkou s II/440 na Olšovec cca po konec obce Potštát směrem na Odry, křižovatky s II/400 na Olšovec a s III/4414 (Potoční) budou průjezdné.
Tato etapa uzavírky se dotkne pouze spoje č. 24 linky 920533, který bude veden po objízdné trase ze zastávky Potštát,rozc.Kovářov po silnici III/4414 (ulice Školní), po II/440 (přes náměstí v obci Potštát) a II/441 na II/440 směr Olšovec a dále dle platné licence. Všechny zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu. 
Ostatní spoje linky 920533 a linky 891344, 920928 a 920515 nebudou uzavírkou v této etapě dotčeny.