Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice II/150A ul. Blahoslavova v Prostějově

Změna v autobusové dopravě
8. 7. 2019 - 31. 8. 2019

Uzavírka silnice II/150A ul. Blahoslavova v Prostějově

Z důvodu budování nového dopravního terminálu na Floriánském náměstí v Prostějově dochází k omezení silničního provozu i pro autobusovou dopravu.
 
 
Termín uzavírky: od 8.7. do 31.8.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780404, 780934 dopravce FTL a.s. a 780430, 780431, 780432, 780433, 780434 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:
1. etapa – od 8.7. do 11.8.2019
2. etapa – od 12.8. do 31.8.2019
 
V současné době (od 25.6.2019) jsou autobusové linky v uvedeném úseku již ovlivněny uzavírkou ul. Plumlovská v Prostějově, při které jsou vedeny po objízdné trase.
Z důvodu určité jednotnosti vedení autobusových linek a tím přehlednější informovanosti cestujících, budou uvedené linky vedeny v souladu s realizací uzavírky ul. Plumlovská následovně:
 
 
V termínu 1. i 2. etapy
budou spoje uvedených linek (mimo linku 780934) vedeny po obousměrné objízdné trase z okružní křižovatky II/150 ul. Plumlovská s odbočením na ul. Josefa Lady dále po ul. Krapkova, Fanderlíkova s odbočením na ul. Kostelecká a zpět na ul. Vápenice a dále ve stávajících trasách.
 
Zastávka Prostějov,Plumlovská,sídl. v obou směrech nebude obsluhována bez náhrady.
 
Zastávky Prostějov,Hliníky a Prostějov,Blahoslavova lázně nebudou obsluhovány s náhradou v ul. Fanderlíkova v travnatém pásu před křižovatkou s ul. Kostelecká (směr do Prostějov,aut.st.) a cca před domem č.p.8 (směr od Prostějov,aut.st.)
 
 
 
Linka 780934 (pouze sp.č.27) bude vedena po objízdné trase z ul. Svatoplukova – s odbočením na ul. Újezd – Petrské nám. – ul. Wolkerova – ul. Brněnská a dále ve své trase.
 
Zastávka Prostějov,Blahoslavova lázně nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Prostějov,Újezd.
 
 
Vlivem vedení spojů dotčených linek po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním cca do 5 minut.
 
Odkaz na související uzavírku v ul. Plumlovská v Prostějově.

Sdílejte článek