Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice II/150A ul. Blahoslavova v Prostějově

Změna v autobusové dopravě
8. 7. 2019 - 15. 11. 2019

Uzavírka silnice II/150A ul. Blahoslavova v Prostějově

Z důvodu budování nového dopravního terminálu na Floriánském náměstí v Prostějově dochází k omezení silničního provozu i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 8.7. do 20.12.2019 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780404, 780934 dopravce FTL a.s. a 780430, 780431, 780432, 780433, 780434 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

1. etapa – od   8.7. do 11.8.2019

2. etapa – od 12.8. do 31.8.2019

3. etapa – od 1.9. do 6.10.2019

4. etapa – od 7.10. do 20.10.2019

5. etapa – od 21.10. do 27.10.2019

6. etapa – od 28.10. do 15.11.2019

7. etapa – od 28.10. do 20.12.2019 (nahrazuje původní 6.etapu)

 

V současné době (od 25.6.2019) jsou autobusové linky v uvedeném úseku již ovlivněny uzavírkou ul. Plumlovská v Prostějově, při které jsou vedeny po objízdné trase.

Z důvodu určité jednotnosti vedení autobusových linek a tím přehlednější informovanosti cestujících, budou uvedené linky vedeny v souladu s realizací uzavírky ul. Plumlovská následovně:

 

V termínu 1. i 2. etapy

budou spoje uvedených linek (mimo linku 780934) vedeny po obousměrné objízdné trase z okružní křižovatky II/150 ul. Plumlovská s odbočením na ul. Josefa Lady dále po ul. Krapkova, Fanderlíkova s odbočením na ul. Kostelecká a zpět na ul. Vápenice a dále ve stávajících trasách.

Zastávka Prostějov,Plumlovská,sídl. v obou směrech nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávky Prostějov,Hliníky a Prostějov,Blahoslavova lázně nebudou obsluhovány s náhradou v ul. Fanderlíkova v travnatém pásu před křižovatkou s ul. Kostelecká (směr do Prostějov,aut.st.) a cca před domem č.p.8 (směr od Prostějov,aut.st.)

 

Linka 780934 (pouze sp.č.27) bude vedena po objízdné trase z ul. Svatoplukova – s odbočením na ul. Újezd – Petrské nám. – ul. Wolkerova – ul. Brněnská a dále ve své trase.

Zastávka Prostějov,Blahoslavova lázně nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Prostějov,Újezd.

 

V termínu 3. – 5. etapy

budou spoje uvedených linek (mimo linku 780934) pokračovat, jako v předchozích dvou etapách, po obousměrné objízdné trase z okružní křižovatky II/150 ul. Plumlovská s odbočením na ul. Josefa Lady dále po ul. Krapkova, Fanderlíkova s odbočením na ul. Kostelecká a zpět na ul. Vápenice a dále ve stávajících trasách.

Zastávka Prostějov,Plumlovská,sídl. v obou směrech nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávky Prostějov,Hliníky a Prostějov,Blahoslavova lázně nebudou obsluhovány s náhradou v ul. Fanderlíkova v travnatém pásu před křiž. s ul. Kostelecká (směr do Prostějov,aut.st.) a cca před domem č.p.8 (směr od Prostějov,aut.st.)

 

Linka 780934 (pouze sp.č.17, 27, 14, 20) bude vedena po obousměrné objízdné trase z ul. Svatoplukova – s odbočením na ul. Újezd – Petrské nám. – ul. Wolkerova – ul. Brněnská a dále ve své trase.

Zastávka Prostějov,Blahoslavova lázně nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Prostějov,Újezd.

Vlivem vedení spojů zmíněných linek po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním cca do 5 minut.

 

V termínu 7. etapy

budou spoje dotčených linek (mimo linku 780934) pokračovat, jako v předchozích etapách, po obousměrné objízdné trase z okružní křižovatky II/150 ul. Plumlovská s odbočením na ul. Josefa Lady dále po ul. Krapkova, Fanderlíkova s odbočením na ul. Kostelecká a zpět na ul. Vápenice a dále ve stávajících trasách.

Zastávka Prostějov,Plumlovská,sídl. v obou směrech nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávky Prostějov,Hliníky a Prostějov,Blahoslavova lázně nebudou obsluhovány s náhradou v ul. Fanderlíkova v travnatém pásu před křiž. s ul. Kostelecká (směr do Prostějov,aut.st.) a cca před domem č.p.8 (směr od Prostějov,aut.st.)

Vlivem vedení spojů dotčených linek po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním cca do 5 minut.

 

Linka 780934 (pouze sp.č. 17, 27, 14, 20)

bude vedena opět ve své původní trase přes ul. Blahoslavova s obousměrnou obsluhou zastávky Prostějov,Blahoslavova lázně.

Zastávka Prostějov,Blahoslavova lázně směr Výšovice bude obsluhována v přesunuté poloze u náhradního označníku, dle návrhu žadatele.

Zastávka Prostějov,Blahoslavova lázně směr Prostějov, aut.st. bude obsluhována v původní poloze autobusového zálivu.

 

Informace o souběžné uzavírce v ul. Plumlovská v Prostějově.