Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice II/150 ulice Vrahovická a ulice Průmyslová ve městě Prostějov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 10. 2022 0:00 - 30. 10. 2022 23:00

Uzavírka silnice II/150 ulice Vrahovická a ulice Průmyslová ve městě Prostějov

Z důvodu opravy povrchů vozovky dojde k úplným uzavírkám silnice II/150 ulice Vrahovická a ulice Průmyslová ve městě Prostějov.

Termín uzavírky: od 8. 10. 2022 do 30. 10. 2022.

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920403 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

Etapa 1: 8.-9. 10. 2022 a 15.-16. 10. 2022 – úplná uzavírka ul. Průmyslová (pod tělesem mostovky D46)

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.


Etapa 2: 22.-23. 10.2022 a 29.-30. 10. 2022 – úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická (pod tělesem mostovky D46)

Uvedeným úsekem silnice II/150 nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny ze zastávky Prostějov,Svatoplukova DONA po ul. Svatoplukova – II/150 ul. Vrahovická a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Průmyslová – ul. Za Drahou s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Vrahovice,Vrahovická  u bývalého areálu OP – ul. Marie Pujmanové – II/150 ul. Vrahovická a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Prostějov,Vrahovice,Vrahovická (v obou směrech) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na ul. Za Drahou (u bývalého areálu OP) na nově vybudovanou autobusovou zastávku, k náhradním označníkům.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou může docházet k jejich mírnému zpoždění.