Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice I/55 ulic Velké Novosady, Tržní, 9. května a nábř. Protifašistických bojovníků v Přerově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
4. 5. 2023 0:00 - 15. 5. 2023 23:00

Uzavírka silnice I/55 ulic Velké Novosady, Tržní, 9. května a nábř. Protifašistických bojovníků v Přerově

Z důvodu opravy povrchů vozovky dojde k částečným uzavírkám silnice I/55 ulic Velké Novosady, Tržní, 9. května a úplné uzavírce ulice nábř. Protifašistických bojovníků v Přerově.

Termín uzavírky: od 4. 5. 2023 do 15. 5. 2023

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.; 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 920514, 920516, 920518, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

11. 5. 2023 – 15. 5. 2023 částečná uzavírka I/55 ul. 9. května od křižovatky ul. Durychova po křižovatku s ul. Lančíkových ve směru od Horní Moštěnice – uvedeným úsekem nejsou vedeny žádné linky VLD v závazku Olomouckého kraje

4. 5. 2023 –   9. 5. 2023 částečná uzavírka I/55 ul. Velké Novosady ve směru od mostu Legií ke křižovatce u Tesca včetně BUS

9. 5. 2023 – 14. 5. 2023 částečná uzavírka I/55 ul. Velké Novosady od křižovatky u Tesca po most Legii, úplná uzavírka ul. nábř. Protifašistických bojovníků včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu od 4. 5. 2023 do 14. 5. 2023

Uvedeným úsekem silnice I/55 bude umožněn průjezd spojům linek 950904, 920511 (spoj č. 31) po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Současně nebude umožněno odbočení z nábř. Dr. Eduarda Beneše směr autobusové nádraží a nebude umožněn průjezd z autobusového nádraží na nábř. Protifašistických bojovníků.

Linky 780403, 920403, 920510, 920511 (mimo spoj č. 31), 920512, 920513

Spoje zmíněných linek budou vedeny ze zastávky Přerov,aut.st. po nově vybudovaném průtahu a dále obousměrnou objízdnou trasou II/434 ul. Komenského – ul. Palackého s obsluhou náhradní zastávky Přerov,Palackého – I/55 ul. Palackého a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Přerov,most Míru nebude obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Palackého.

Zastávka Přerov,nábř. PFB nebude obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Palackého.

 

Linky 920514, 920516, 920518 (spoj č. 5)

Spoje ve směru na autobusové nádraží budou vedeny ze silnice III/04724 ul. Velká Dlážka a dále jednosměrnou objízdnou trasou I/55 most Míru – ul. Palackého s obsluhou náhradní zastávky Přerov,Palackého – II/434 ul. Komenského a dále směr autobusové nádraží ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Přerov,most Míru nebude obsluhována s náhradou v zastávce Přerov,Palackého.

Spoje ve směru z autobusového nádraží budou vedeny po nově vybudovaném průtahu a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/434 ul. Komenského – ul. Palackého – most Míru – ul. Rudolfa Lukaštíka a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Na zmíněné linky 780403, 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 920514, 920516, 920518 budou v termínu od 4. 5. 2023 do 14. 5. 2023 vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 403Linka 510Linka 511Linka 512Linka 513Linka 514Linka 516Linka 518