Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnic v Předmostí

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
20. 6. 2022 0:00 - 25. 6. 2022 23:00

Uzavírka silnic v Předmostí

Z důvodu opravy povrchu vozovky dojde k částečné uzavírce silnice I/55 a úplné uzavírce silnice II/150 a ulice Prostějovská ve městě Přerov, místní části Předmostí.

Termín uzavírky: od 20. 6. 2022 do 25. 6. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.; 920403, 920511, 920512, 920513, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Částečná uzavírka silnice I/55 – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice bude umožněn průjezd spojům linky 920513, (které neobsluhují zastávku Přerov,Předmostí,hřbitov), po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude řízen pověřenou osobou, mimo pracovní dobu semafory.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Úplná uzavírka silnic II/150 a ul. Prostějovská – včetně BUS

V žádaném termínu nebude umožněn obousměrný průjezd křižovatkou z Rokytnice do Předmostí. Spoje zmíněných linek budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linky 780403, 920403

Spoje budou vedeny ze zastávky Přerov,Předmostí,hřbitov  po ul. Prostějovská a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Olomoucká – místní komunikace u čerpací stanice MOL – I/55 –  I/55 K – II/150 Rokytnice a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Linka 920511

Spoje budou vedeny ze zastávky Přerov,Předmostí,hřbitov  po ul. Prostějovská a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Olomoucká – místní komunikace u čerpací stanice MOL – I/55 –  I/55 K – II/150 Rokytnice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 2, 6, 16, 31, 32 budou vedeny ze zastávky Rokytnice,Hliníky po silnici II/150 a dále obousměrnou objízdnou trasou I/55K – I/55 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Linka 920512

Spoje budou vedeny ze zastávky Přerov,Předmostí,hřbitov  po ul. Prostějovská a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Olomoucká – místní komunikace u čerpací stanice MOL – I/55 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 5 a 6 budou vedeny ze zastávky Přerov,Předmostí,hřbitov  po ul. Prostějovská a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Olomoucká – místní komunikace u čerpací stanice MOL – I/55 –  I/55 K – II/150 Rokytnice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 920513

Spoje č. 5, 10, 15, 32, 35, 48, 207, 210, 213 budou vedeny ze zastávky Přerov,Předmostí,hřbitov  po ul. Prostějovská a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Olomoucká – místní komunikace u čerpací stanice MOL – I/55 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Linka 950904

Spoje budou vedeny ze zastávky Přerov,Předmostí,hřbitov  po ul. Prostějovská a dále obousměrnou objízdnou trasou ul. Olomoucká – místní komunikace u čerpací stanice MOL – I/55 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně 5 minut.