Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnic v obcích Velké Kunětice a Supíkovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 4. 2022 0:00 - 14. 6. 2022 23:00

Uzavírka silnic v obcích Velké Kunětice a Supíkovice

Z důvodu budování kanalizační sítě dojde k částečné uzavírce silnic II/455, II/457 a III/4578 v obci Velké Kunětice a úplné uzavírce silnic III/4578 v obci Velké Kunětice a II/455 v obci Supíkovice.

Termín uzavírky: od 15. 4. 2022 do 14. 6. 2022 (změna podmínek stavby)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950115, 950119, 950121 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

V termínu 15. 4. 2022 – 14. 6. 2022 částečná uzavírka silnic II/455, II/457 a III/4578 v obci Velké Kunětice – mimo BUS

V termínu 15. 4. 2022 – 14. 6. 2022 úplná uzavírka silnice III/4578 od místní komunikace k zámku po místní komunikaci k hřbitovu v obci Velké Kunětice – mimo BUS

V termínu 20. 5. 2022 – 22. 5. 2022 úplná uzavírka silnice II/455 v obci Supíkovice – včetně BUS

V termínu 15. 7. 2022 – 31. 10. 2022 úplná uzavírka silnice III/4578 od místní komunikace k zámku směr Supíkovice v obci Velké Kunětice – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

AKTUÁLNĚ:

Na základě požadavku zhotovitelské společnosti KARETA s.r.o. dochází s platností od 15. 6. 2022 ke změně podmínek pro vedení zmíněných autobusových linek, více informací naleznete zde.


V termínu 15. 4. 2022 – 14. 6. 2022 částečná uzavírka silnic II/455, II/457 a III/4578 v obci Velké Kunětice – mimo BUS

Uvedenými úseky silnic bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (950115, 950119, 950121) po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu 15. 4. 2022 – 14. 6. 2022 úplná uzavírka silnice III/4578 od místní komunikace k zámku po místní komunikaci k hřbitovu v obci Velké Kunětice – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice III/4578 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (950119, 950121) po volné části vozovky prostorem stavby.

V průběhu stavebních prací může dojít k omezení obsluhy stávající zastávky Velké Kunětice,škola  (směr Vidnava), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

 

V termínu 7. 7. 2022 – 31. 7. 2022 budou probíhat stavební práce i v prostoru současné točny u zastávky Velké Kunětice,škola (směr Jeseník).

Náhradní prostor k otáčení autobusů bude na volné ploše za budovou č. p. 1, kde bude zřízena i náhradní zastávka Velké Kunětice,škola pouze pro spoje zmíněné linky 950115.

Zastávka Velké Kunětice,škola (směr Jeseník) nebude v tomto termínu obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 30 m vpřed ve směru jízdy do travnatého pásu vedle budovy č. p. 7 a obsluhována pouze spoji zmíněných linek 950119 a 950121.

Spoje zmíněné linky 950115 nebudou obousměrně obsluhovat stávající zastávku Velké Kunětice,škola v původní poloze s náhradou v prostoru provizorní točny za budovou č. p. 1 u náhradního označníku.

Linka 950115

Pro všechny spoje, které začínají nebo končí ve stávající zastávce Velké Kunětice,škola bude tato zastávka přemístěna na volnou plochu za budovou č. p. 1 k náhradnímu označníku.

Linka 950121

Zmíněnou náhradní točnu budou využívat i vybrané spoje, které končí nebo začínají ve stávající zastávce Velké Kunětice,škola.

Všechny spoje této linky budou obsluhovat zastávku Velké Kunětice,škola v blízkosti současné točny, dle výše uvedeného.

Linka 950119

Všechny spoje této linky budou obsluhovat zastávku Velké Kunětice,škola v blízkosti současné točny, dle výše uvedeného.


V termínu 20. 5. 2022 – 22. 5. 2022 úplná uzavírka silnice II/455 v obci Supíkovice – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice II/455 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (950119, 950121), které budou vedeny ze stávající zastávky Velké Kunětice,Františkov po silnici III/4578 a dále obousměrnou objízdnou trasou – vlevo po zpevněné místní komunikaci okolo RD č. p. 61 směr Supíkovice s napojením u RD č. p. 92 na silnici II/455 – po náhradní obsluze přemístěné zastávky Supíkovice,kolonky (pouze ve směru do Jeseníku) budou pokračovat ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Supíkovice,kolonky (směr Jeseník) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 100 m vpřed ve směru jízdy před RD č. p. 91 k náhradnímu označníku

 

V důsledku vedení spojů objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.


V termínu 15. 7. 2022 – 31. 10. 2022 úplná uzavírka silnice III/4578 od místní komunikace k zámku směr Supíkovice v obci Velké Kunětice – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice III/4578 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (950119, 950121) po volné části vozovky prostorem stavby.

V průběhu stavebních prací může dojít k omezení obsluhy stávající zastávky Velké Kunětice,rest. (v obou směrech), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.