Změny ve veřejné dopravě

Uzavírky silnic v obci Blatec

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
14. 3. 2022 0:00 - 30. 6. 2022 23:00

Uzavírky silnic v obci Blatec

Z důvodu pokračujících stavebních prací na budování kanalizační sítě a ČOV dojde k úplné uzavírce silnice III/4353 a částečným uzavírkám silnic III/4353, III/43510, II/435 v obci Blatec.

Termín uzavírky: od 14. 3. 2022 do 30. 6. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920500 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

14. 3. 2022 – 18. 3. 2022 (zkrácení termínu) a 6. 6. 2022 – 24. 6. 17. 6 2022úplná uzavírka III/4353 od křižovatky s III/43510 po OÚ – včetně BUS

ETAPA 1: 14. 3. 2022 – 15. 6. 2022 částečná uzavírka II/435 v místě sjezdu a III/4353 směr Grygov – mimo BUS

ETAPA 2: 15. 5. 2022 – 30. 6. 2022 4. 4. 2022 – 30. 4. 2022 (změna termínu) částečná uzavírka III/43510 od zastávky BUS po místní komunikaci k železniční trati – mimo BUS

ETAPA 3: 1. 5. 2022 – 15. 6. 2022částečná uzavírka III/4353 od křižovatky s III/43510 směr Dubany – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 14. 3. 2022 – 18. 3. 2022 a 6. 6. 2022 – 24. 6. 17. 6. 2022 (dopoledne)úplná uzavírka III/4353 od křižovatky s III/43510 po OÚ – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky (spoje č. 8, 16, 19, 22, 23, 45), které budou ze silnice II/435 vedeny po III/4353 a dále obousměrnou objízdnou trasou okolo pomníku na panelovou komunikaci s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Blatec,náves – místní komunikací okolo fotbalového hřiště – III/43510 a dále ve svých trasách směr Charváty dle platného jízdního řádu.

 Zastávka Blatec,náves nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na panelovou komunikaci v blízkosti RD č. p. 156 k náhradním označníkům.


V termínu ETAPA 1: 14. 3. 2022 – 15. 6. 2022 částečná uzavírka II/435 v místě sjezdu a III/4353 směr Grygov – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu ETAPA 2: 4. 4. 2022 – 30. 4. 2022 částečná uzavírka III/43510 od zastávky BUS po místní komunikaci k železniční trati – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu ETAPA 3: 1. 5. 2022 – 15. 6. 2022částečná uzavírka III/4353 od křižovatky s III/43510 směr Dubany – mimo BUS

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.