Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnic mezi obcemi Loučka, Podhoří, Milenov a Středolesí

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
11. 4. 2022 0:00 - 27. 7. 2022 23:00

Uzavírka silnic mezi obcemi Loučka, Podhoří, Milenov a Středolesí

Z důvodu stavebních prací na celkové rekonstrukci vozovky dojde k úplným uzavírkám silnic III/4375, III/4377 v úseku Loučka – Podhoří – křižovatka Milenov / Středolesí a částečné a úplné uzavírce silnice III/44025 v úseku Milenov – Středolesí v místě křižovatky se silnicí III/4377.

Termín uzavírky: od 11. 4. 2022 do 31. 7. 26. 7. 2022 (zkrácení termínu)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920520, 920521, 920531 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

11. 4. 2022 – 18. 4. 2022 a 19. 7. 2022 – 26. 7. 2022úplná uzavírka silnice III/4375 Loučka – Podhoří

19. 4. 2022 – 18. 7. 2022 (zkrácení termínu)úplná uzavírka silnic III/4375 Loučka – Podhoří, III/4377 Podhoří směr Milenov a částečná uzavírka silnice III/44025 Milenov – Středolesí v místě křižovatky se silnicí III/4377

9. 7. 2022 – úplná uzavírka silnic III/4375 Loučka – Podhoří, III/4377 Podhoří směr Milenov a úplná uzavírka silnice III/44025 Milenov – Středolesí v místě křižovatky se silnicí III/4377

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 11. 4. 2022 – 18. 4. 2022 a 19. 7. 2022 – 26. 7. 2022úplná uzavírka silnice III/4375 Loučka – Podhoří

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Loučky – III/4374 Jezernice – III/4377 Podhoří do stávající zastávky Lipník n.Bečvou,Podhoří,náves, kde se otočí zpět, případně budou pokračovat dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Lipník n.Bečvou,Podhoří,rozc. (na silnici III/4375 směr Loučka) nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stejnojmenné stávající zastávce Lipník n.Bečvou,Podhoří,rozc. (na silnici III/4377 směr Jezernice). Ve směru do Jezernice bude tato zastávka přemístěná do náhradního prostoru u silnice III/4377 před křižovatku se silnicí III/4375 k náhradnímu označníku.

Přemístění zastávky Lipník n.Bečvou,Podhoří,rozc. si vyžádá změnu obsluhy zastávek u spoje č. 5 zmíněné linky 920531, viz Přepravní opatření umístěné pod článkem.


V termínu 19. 4. 2022 – 18. 7. 2022 (zkrácení termínu)úplná uzavírka silnic III/4375 Loučka – Podhoří, III/4377 Podhoří směr Milenov a částečná uzavírka silnice III/44025 Milenov – Středolesí v místě křižovatky se silnicí III/4377

Uvedeným úsekem silnice III/4375 nebude stále umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po výše uvedené objízdné trase s upravenou obsluhou zastávky Lipník n.Bečvou,Podhoří,rozc.

 

Uvedeným úsekem silnice III/4377 nebude umožněn průjezd spojům č. 5 a č. 22 linky 920531, které budou po otočení ze stávající zastávky Lipník n.Bečvou,Podhoří,náves vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/4377 Jezernice – vpravo účelová místní komunikace Milenov – okolo ZD s napojením na silnici III/44025 do stávající zastávky Milenov,Jednota a dále ve svých trasách směr Hranice.

Zastávky Milenov,horní konec a Hranice,Uhřínov,hájenka nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Lipník n.Bečvou,Podhoří,rozc. (na silnici III/4375 směr Loučka) nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stejnojmenné stávající zastávce Lipník n.Bečvou,Podhoří,rozc. (na silnici III/4377 směr Jezernice). Ve směru do Jezernice bude tato zastávka přemístěná do náhradního prostoru u silnice III/4377 před křižovatku se silnicí III/4375 k náhradnímu označníku.

Ostatní spoje zmíněné linky 920531, které prováděly závlek ze zastávky Hranice,Uhřínov,hájenka do Podhoří a zpět nebudou v tomto úseku zajišťovat dopravní obslužnost bez náhrady.

Zastávky Milenov,horní konec a Hranice,Uhřínov,hájenka budou obousměrně obsluhovány pouze spoji, které dále pokračují v přímém směru do Uhřínova a Středolesí.

 

Uvedeným úsekem silnice III/44025 bude umožněn obousměrný průjezd spojům linky 920531 stavebním úsekem po volné části vozovky pouze v přímém směru Středolesí – Milenov.

Zastávky v tomto úseku budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu 9. 7. 2022 úplná uzavírka silnic III/4375 Loučka – Podhoří, III/4377 Podhoří směr Milenov a úplná uzavírka silnice III/44025 Milenov – Středolesí v místě křižovatky se silnicí III/4377

Uvedenými úseky silnic III/4375 a III/4377 nebude stále umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po výše uvedených objízdných trasách.

 

Uvedeným úsekem silnice III/44025 nebude umožněn průjezd spojům linky 920531, které budou předčasně ukončeny (nebo začínat) ve stávající zastávce Milenov,Jednota, kde se otočí po přilehlých místních komunikacích a vyčkají časů odjezdů zpětných spojů dle platného jízdního řádu.

Zmíněná linka 920531 nebude svými spoji v úseku Milenov – Uhřínov – Středolesí a zpět zajišťovat dopravní obslužnost bez náhrady.

Zastávky Milenov,horní konec; Hranice,Uhřínov,hájenka; Hranice,Uhřínov,rest.; Hranice,Středolesí,kostel nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Vzhledem ke krátkodobému dopravnímu omezení, nebude na zmíněnou linku 920531 vypracována nově upravená varianta výlukového jízdního řádu, ale cestující budou informováni prostřednictvím Přepravního opatření.


Na zmíněné linky (na linky 920520, 920521 od 11. 4. 2022 do 26. 7. 2022; na linku 920531 od 19. 4. 2022 do 18. 7. 2022) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 520Linka 521