Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnic III/37762, III/37766, III/4332 v obci Určice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 5. 2022 0:00 - 30. 6. 2022 23:00

Uzavírka silnic III/37762, III/37766, III/4332 v obci Určice

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k částečné uzavírce silnic III/37762, III/37766, III/4332  a úplné uzavírce silnic III/37766 a III/4332 v obci Určice.

Termín uzavírky: od 15. 5. 2022 do 30. 6. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny VLD v závazku Olomouckého kraje 780409, 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap:

15. 5. 2022 – 30. 6. 2022 – částečná uzavírka silnic III/37762, III/37766, III/4332 – mimo BUS

23. 5. 2022 – 30. 6. 2022 – úplná uzavírka silnic III/37766 a III/4332 – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1: 15. 5. 2022 – 30. 6. 2022 – částečná uzavírka silnic III/37762, III/37766, III/4332 – mimo BUS

Uvedenými úseky silnic bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Etapa 2: 23. 5. 2022 – 30. 6. 2022 – úplná uzavírka silnic III/37766 a III/4332 – včetně BUS

Uvedenými úseky silnic nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780409

Spoj č. 6 bude veden ze zastávky Dětkovice po silnici III/37762 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci za hřištěm do náhradní zastávky Určice,hřbitov –  III/4332 – místní komunikace za Hospodářským družstvem – III/37766 a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 2, 7, 8, 12, 21, 23, 25 budou vedeny ze zastávky Určice,pošta po místní komunikaci – III/37762 a dále obousměrnou objízdnou trasou III/37762 – místní komunikace za hřištěm do náhradní zastávky Určice,hřbitov, poté po III/4332 – místní komunikaci okolo fotovoltaické elektrárny – III/37762 a dále ve svých trasách směr Dětkovice dle platného jízdního řádu.

 

Linka 780410

Spoje budou vedeny ze zastávky Určice,pošta  po místní komunikaci – III/37762 a dále obousměrnou objízdnou trasou III/37762 – místní komunikace za hřištěm do náhradní zastávky Určice,hřbitov – III/4332 – místní komunikace okolo fotovoltaické elektrárny – III/37762 a dále ve svých trasách směr Dětkovice dle platného jízdního řádu. Po obsluze zastávek v Dětkovicích budou vedeny zpět po stejné trase do náhradní zastávky Určice,hřbitov a dále směr Alojzov dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 2, 6, 17 budou vedeny ze zastávky Určice,has.zbroj. po silnici III/37772 – III/37762 a dále obousměrnou objízdnou trasou III/37762 – místní komunikace za hřištěm s obsluhou náhradní zastávky Určice,hřbitov  – III/4332 – místní komunikace za Hospodářským družstvem – III/37766 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 21 bude veden ze zastávky Určice,pošta  po místní komunikaci – III/37762 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/37762 – místní komunikace za hřištěm do náhradní zastávky Určice,hřbitov – III/4332 –  u RD č. p. 308 odbočení na místní komunikaci  –  III/37762 – III/37772 a dále ve své trase směr Alojzov dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 211 bude veden ze zastávky Určice,pošta  po místní komunikaci – III/37762 a dále jednosměrnou objízdnou trasou – III/37762 – místní komunikace za hřištěm do náhradní zastávky Určice,hřbitov.

Spoj č. 313 bude veden od Prostějova po silnici III/37766 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci za Hospodářským družstvem – III/4332 – místní komunikace za hřištěm do náhradní zastávky Určice,hřbitov.

 

Zastávka Určice,hřbitov bude  pro linky 780409 a 780410 v obou směrech přemístěna na místní komunikaci za hřištěm na chodník před RD č. p. 258 k náhradnímu označníku a na odstavnou plochu pro kontejnery naproti RD č. p. 222 k náhradnímu označníku.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně 5 minut.