Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnic III/3732 a III/3736 v Cholině

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
27. 6. 2023 0:00 - 8. 10. 2023 23:00

Uzavírka silnic III/3732 a III/3736 v Cholině

Z důvodu opravy povrchů vozovky po budování kanalizace a ČOV dojde k částečné uzavírce silnice III/3732 a k úplným uzavírkám silnic III/3732 a III/3736 v Cholině.

Termín uzavírky: od 27. 6.  2023 do 16. 10. 2023 3. 10. 2023 (předčasně ukončeno)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890301, 890304, 890305, 890309, 890311 dopravce ARRIVA autobusy a.s., 891374, 891376 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do čtyř etap:

Etapa 1: 27. 6. 2023 – 12. 7. 2023 částečná uzavírka III/3732 řízená semafory

Etapa 2: 13. 7. 2023 – 27. 7. 2023 úplná uzavírka III/3732 od křižovatky „u křížku“ směr Myslechovice

Etapa 3: 28. 7. 2023 – 15. 8. 2023 úplná uzavírka III/3736 směr žel. stanice

Etapa 4: 16. 8. 2023 – 16. 10. 2023 3. 10. 2023 úplná uzavírka III/3732 od křižovatky „u křížku“ směr Odrlice – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1: 27. 6. 2023 – 12. 7. 2023 + Etapa 2: 13. 7. 2023 – 27. 7. 2023 částečná a úplná uzavírka III/3732

Uvedenými úseky nejsou v důsledku souběžné uzavírky silnice III/3732 v úseku Haňovice – Litovel, MČ Myslechovice v plánovaném termínu od 14. 3. 2023 do 10. 8. 2023 vedeny žádné spoje zmíněných linek.

Zastávky Cholina,nám. je obousměrně obsluhována v náhradním prostoru před RD č. p. 172.


Etapa 3: 28. 7. 2023 – 15. 8. 2023 úplná uzavírka III/3736 směr žel. stanice

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.


Etapa 4: 16. 8. 2023 – 16. 10. 2023 3. 10. 2023 úplná uzavírka III/3732 od křižovatky „u křížku“ směr Odrlice

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890305

Spoje č. 3, 5, 7, 9 se po obsluze náhradní zastávky Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska otočí na okružní křižovatce a budou vedeny zpět po II/635 – Litovel, MČ Chořelice – II/449 – Litovel, MČ Rozvadovice – Litovel, MČ Unčovice – II/449 – III/44912 Dubčany – III/3732 Odrlice do náhradní zastávky Cholina,nám. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 4, 6, 10 budou po obsluze náhradní zastávky Cholina,nám. vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/3732 Odrlice – III/44912 Dubčany – II/449 Unčovice – exit 253 – D35 – exit 248 – II/635 s obsluhou náhradní zastávky Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Litovel,Nasobůrky,cihelna nebude obsluhována s náhradou v zastávce Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska.

Zastávky Haňovice,náves; Litovel,Myslechovice,křiž. nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Cholina,nám. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na nově zpevněné nástupní plochy na silnici III/3738, k náhradním označníkům.

Spoj č.12 bude po obsluze náhradní zastávky Cholina,nám. veden jednosměrnou objízdnou trasou III/3732 Odrlice – III/44912 Dubčany – II/449 Unčovice – exit 253 – D35 – exit 248 – II/635 – III/3722 – místní komunikací okolo kaple sv. Cyrila a Metoděje do náhradní zastávky Haňovice,náves – III/3732 a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Litovel,Myslechovice,křiž. nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Haňovice,náves nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna ke stejnojmennému označníku před budovu obecního úřadu.

Zastávka Cholina,nám. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na nově zpevněnou nástupní plochu na silnici III/3738, k náhradnímu označníku.

 

Linka 890311

Spoj č. 3 obslouží náhradní zastávku Haňovice,náves a bude veden jednosměrnou objízdnou III/3732 Nasobůrky – III/3733 – II/635 – Litovel, MČ Chořelice – II/449 – Litovel, MČ Rozvadovice – Litovel, MČ Unčovice – II/449 – III/44912 Dubčany – III/3732 Odrlice do náhradní zastávky Cholina,nám. Po její obsluze bude pokračovat po III/3738 směr Bílsko – odbočí na účelovou komunikaci – zpět na III/3732 a bude veden po III/3732  a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Litovel,Myslechovice,křiž. nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Haňovice,náves nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna ke stejnojmennému označníku před budovu obecního úřadu.

Zastávka Cholina,nám. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na nově zpevněnou nástupní plochu na silnici III/3738, k náhradnímu označníku.

Spoje č. 2, 4 budou po obsluze náhradní zastávky Cholina,nám. vedeny jednosměrnou objízdnou trasou po III/3738 směr Bílsko – odbočí na účelovou komunikaci – zpět na III/3732 Odrlice – III/44912 Dubčany – II/449 Unčovice – exit 253 – D35 – exit 248 – II/635 s obsluhou náhradní zastávky Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Litovel,Nasobůrky,cihelna nebude obsluhována s náhradou v zastávce Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska.

Zastávky Litovel,Myslechovice,křiž., Haňovice,náves nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Cholina,nám. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na nově zpevněnou nástupní plochu na silnici III/3738, k náhradnímu označníku.

Spoj č. 1 bude veden ve své trase z náhradní zastávky Cholina,nám.

Zastávka Cholina,nám. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na nově zpevněnou nástupní plochu na silnici III/3738, k náhradnímu označníku.

Spoj č. 5 se po obsluze náhradní zastávky Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska otočí na okružní křižovatce a bude veden zpět po II/635 – Litovel, MČ Chořelice – II/449 – Litovel, MČ Rozvadovice – Litovel, MČ Unčovice – II/449 – III/44912 Dubčany – III/3732 Odrlice do náhradní zastávky Cholina,nám. – poté po III/3738 směr Bílsko – odbočí na účelovou komunikaci – zpět na III/3732 Odrlice a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Litovel,Nasobůrky,cihelna nebude obsluhována s náhradou v zastávce Litovel,Nasobůrky,rozc.Víska.

Zastávky Litovel,Myslechovice,křiž., Haňovice,náves nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Cholina,nám. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na nově zpevněnou nástupní plochu na silnici III/3738, k náhradnímu označníku.

 

Linka 891374

Spoje č. 7, 12, 27, 17, 31, 34 nebudou provádět závlek na zastávku Cholina,nám.

Zastávka Cholina,nám. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na nově zpevněné plochy na silnici III/3738, k náhradním označníkům.

Spoj č. 8 bude veden ve své trase z náhradní zastávky Cholina,nám.

Zastávka Cholina,nám. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na nově zpevněnou nástupní plochu na silnici III/3738, k náhradnímu označníku.

 

Linka 891376

Spoj č. 1 bude po obsluze náhradní zastávky Cholina,nám. veden jednosměrnou objízdnou trasou III/3738 směr Bílsko – odbočí na účelovou komunikaci – zpět na III/3732 – Odrlice – III/44912 Dubčany – II/449 Unčovice – exit 253 – D35 – exit 248 – II/635 – III/3722 – po místní komunikaci okolo kaple sv. Cyrila a Metoděje do náhradní zastávky Haňovice,náves – III/3732 a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 2 obslouží náhradní zastávku Haňovice,náves a bude veden jednosměrnou objízdnou III/3732 Nasobůrky – III/3733 – II/635 – Litovel, MČ Chořelice – II/449 – Litovel, MČ Rozvadovice – Litovel, MČ Unčovice – II/449 – III/44912 Dubčany – III/3732 Odrlice – obslouží náhradní zastávku Cholina,nám. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Litovel,Myslechovice,křiž. nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Haňovice,náves nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna ke stejnojmennému označníku před budovu obecního úřadu.

Zastávka Cholina,nám. nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na nově zpevněné nástupní plochy na silnici III/3738, k náhradním označníkům.

 

Obslužnost obce Haňovice budou mimořádně zajišťovat vybrané spoje linek 890301, 890304, 890307, 890309.

 

Na linky 890301, 890304, 890305, 890307, 890309, 890311, 891374, 891376 budou v průběhu etapy 4 vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 301Linka 304Linka 305Linka 307Linka 309Linka 311Linka 374Linka 376