Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnic III/36630 a III/36635 v obci Pěnčín

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 2. 2022 0:00 - 18. 9. 2022 23:00

Uzavírka silnic III/36630 a III/36635 v obci Pěnčín

Z důvodu pokračujících prací na výstavbě kanalizace a ČOV dojde k částečné uzavírce silnic III/36630 a III/36635 a úplné uzavírce silnice III/36635 v obci Pěnčín.

Termín uzavírky: od 1. 11. 2021 do 20. 12. 2021 a od 1. 2. 2022 do 31. 8. 11. 9. 2022 (prodloužení termínu)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 780440, 780441, 780442 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

Etapa 1: 1. 11. 2021 – 20. 12. 2021 – částečná uzavírka silnic III/36630 a III/36635 – mimo BUS

Etapa 2: 1.   2. 2022 – 11.  9. 2022 – úplná uzavírka III/36635 směr Kandia / Laškov – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapa 1: 1. 11. 2021 – 20. 12. 2021 – částečná uzavírka silnic III/36630 a III/36635 – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací může dojít k omezení obsluhy zastávky Pěnčín,ZŠ, která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.


AKTUÁLNĚ:

V termínu Etapa 2: 1. 2. 2022 – 11. 9. 2022 – úplná uzavírka III/36635 směr Kandia / Laškov – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou ze zastávky Pěnčín,ObÚ vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/36635 – III/4487 – II/448 Laškov s náhradní obsluhou stávající zastávky Laškov,čekárna – III/4486 a dále ve svých trasách směr Krakovec dle platných jízdních řádů, případně v Laškově dále po II/448 Kandia s náhradní obsluhou stávající zastávky Laškov,Kandia,čekárna a dále ve svých trasách směr Nová Dědina / Konice dle platných jízdních řádů.

Zastávky Pěnčín,Zastávka; Pěnčín,Tvar; Laškov,Kandia nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou v tomto termínu vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 439Linka 440Linka 441Linka 442