Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnic II/377a III/37742 v Drahanech

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
3. 4. 2023 0:00 - 21. 7. 2023 23:00

Uzavírka silnic II/377a III/37742 v Drahanech

Z důvodu stavebních prací na výstavbě chodníků dojde k částečné uzavírce silnic II/377 a III/37742 v Drahanech.

Termín uzavírky: od 3. 4. 2023 do 31. 7. 2023 21. 7. 2023 (předčasně ukončeno)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780431, 780433 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky silnic bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Aktuálně v termínu od 25. 4. 2023 do odvolání

Zastávka Drahany,kostel ve směru do Drahan bude přemístěna do prostoru křižovatky s místní komunikací k Návesnímu rybníku, k náhradnímu označníku.

Zastávka Drahany,kostel ve směru z Drahan bude obsluhována v původní poloze, o jejím přemístění budeme včas informovat.