Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnic II/366, III/36631 a III/369632 v obci Hluchov

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
20. 5. 2024 0:00 - 3. 11. 2024 23:00

Uzavírka silnic II/366, III/36631 a III/369632 v obci Hluchov

Z důvodu stavebních prací na výstavbě kanalizace a ČOV dojde k částečným uzavírkám silnice II/366 a úplným uzavírkám silnic III/36631 a III/369632 v obci Hluchov.

Termín uzavírky: od 20. 5. 2024 do 3. 11. 2024

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780438, 780439 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a etap:

Etapa 1A: 27. 5. 2024 – 30. 6. 2024 úplná uzavírka III/36632

Etapa 1A,B: 20. 5. 2024 – 29. 7. 2024 částečná uzavírka II/366

Etapa 2: 20. 5. 2024 – 26. 5. 2024 úplná uzavírka III/36631

Etapa 3: 22. 7. 2024 – 27. 10. 2024 částečná uzavírka II/366

Etapa 1A,B: 28. 10. 2024 – 3. 11. 2024 částečná uzavírka II/366

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa 1A: 27. 5. 2024 – 30. 6. 2024 úplná uzavírka III/36632

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.


V termínech 20. 5. 2024 – 29. 7. 2024 a 28. 10. 2024 – 3. 11. 2024

Etapa 1A

V úseku od křižovatky s III/36631 po RD č. p. 151 bude umožněn průjezd spojům linky 780438 po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávka Hluchov,pohostinství bude obsluhována v původních polohách bez omezení.

V důsledku řízení silničního provozu semafory může docházek ke zpoždění spojů zmíněné linky cca 5 – 7 min.


Etapa 1B: 1. 6. 2024 – 29. 7. 2024

V úseku od RD č. p. 151 po konec obce směr Kostelec na Hané bude umožněn průjezd spojům linky 780438 po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude řízen semafory.

Zastávka Hluchov,na kopci, bude zrušena v obou směrech bez náhrady.

 

Na linku 780438 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Etapa 2: 20. 5. 2024 – 26. 5. 2024 úplná uzavírka III/36631

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spoji č. 28 linky 780439, který bude po obsluze zastávky Čechy p.Kosířem,pošta pokračovat jednosměrnou objízdnou trasou po III/36635 ul. Husova směr Pěnčín, kde se otočí a bude pokračovat po III/36635 přes Služín – směr Stařechovice, odbočí na účelovou komunikaci s napojením na II/366 Hluchov, obslouží náhradní zastávku Hluchov,rozc.Čechy p.Kosířem a dále dle platného jízdního řádu.

Zastávka Hluchov,rozc.Čechy p.Kosířem (směr Konice) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici II/366 na chodník v blízkosti RD č. p. 12, k náhradnímu označníku.

Z důvodu vedení dotčeného spoje objízdnou trasou je nutné počítat s jeho zpožděním cca 5 min.


Etapa 3: 22. 7. 2024 – 27. 10. 2024 částečná uzavírka II/366

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude řízen semafory.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku řízení silničního provozu semafory může docházek ke zpoždění spojů dotčených linek cca 5 – 7 min.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 438