Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka okružní křižovatky v obci Určice

Změna v autobusové dopravě
8. 7. 2024 0:00 - 18. 8. 2024 23:00

Uzavírka okružní křižovatky v obci Určice

Z důvodu provádění stavebních prací na záruční opravě okružní křižovatky dojde k úplné uzavírce okružní křižovatky v obci Určice.

Termín uzavírky: od 8. 7. 2024 do 18. 8. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780409, 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780409

Dotčené spoje budou vedeny z Dětkovic po III/37762 a dále obousměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci za fotovoltaickou elektrárnou – III/4332 do náhradní zastávky Určice,hřbitov – volným prostorem okružní křižovatky a dále dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 6 bude veden z Dětkovic po III/37762 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci za fotovoltaickou elektrárnou – III/4332 do náhradní zastávky Určice,hřbitov a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Určice,hřbitov ve směru do Určic bude obsluhována v prostoru zálivu parkoviště, u náhradního označníku.

Zastávka Určice,hřbitov ve směru z Určic bude obsluhována v původní poloze u stávajícího označníku.

 

Linka 780410

Dotčené spoje budou vedeny ze zastávky Určice,pošta ve svých trasách volným prostorem okružní křižovatky do zastávky Určice,hřbitov a dále obousměrnou objízdnou trasou III/4332 – místní komunikace za fotovoltaickou elektrárnou – III/37762 do Dětkovic odkud budou vedeny zpět po III/37762 – místní komunikace za fotovoltaickou elektrárnou – III/4332 do náhradní zastávky Určice,hřbitov – volným prostorem okružní křižovatky a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 2, 6, 17 budou z Prostějova vedeny po III/37766 a dále obousměrnou objízdnou trasou místní komunikace okolo ZD – III/4332 do náhradní zastávky Určice,hřbitov – volným prostorem okružní křižovatky a dále dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 8 bude veden ve své trase volným prostorem okružní křižovatky do zastávky Určice,hřbitov a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/4332 – místní komunikace okolo ZD – III/37766 – volným prostorem okružní křižovatky a dále dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 211 bude veden ve své trase volný prostorem okružní křižovatky do zastávky Určice,hřbitov.

Spoj č. 313 bude veden z III/37766 jednosměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci okolo ZD – III/4332 do náhradní zastávky Určice,hřbitov.

Zastávka Určice,hřbitov ve směru do Určic bude obsluhována v prostoru zálivu parkoviště, u náhradního označníku.

Zastávka Určice,hřbitov ve směru z Určic bude obsluhována v původní poloze u stávajícího označníku.

 

V důsledku vedení spojů objízdnou trasou a řízení provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů do 5 min.