Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka nájezdových a výjezdových ramp silnice D46 v Prostějově a silnice II/367 ulice Kralická v Prostějově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
6. 4. 2022 0:00 - 31. 10. 2022 23:00

Uzavírka nájezdových a výjezdových ramp silnice D46 v Prostějově a silnice II/367 ulice Kralická v Prostějově

Z důvodu opravy vozovky dojde k úplné uzavírce pravého jízdního pruhu silnice D46 v Prostějově mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, výjezdové větve exitu 23 silnice D46, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 silnice D46 a silnice II/367 ul. Kralická v Prostějově.

Termín uzavírky: od 6. 4. 2022 do 31. 10. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780405, 780409, 780931, 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a etap:

ETAPA IIa:   6. 4. 2022 – 28.   4. 2022 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu D46 mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, výjezdové větve exitu 23 D46 ve směru do Prostějova, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 D46 ve směru do Olomouce – včetně BUS

ETAPA IIb: 28. 4. 2022 – 31. 10. 2022 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu D46 mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 D46 ve směru do Olomouce

9. 4. 2022 – 10. 4. 2022 a 11. 6. 2022 – 12. 6. 2022 – úplná uzavírka sil. II/367 ul. Kralická (pod tělesem mostovky D46) – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

ETAPA IIa: 6. 4. 2022 – 28. 4. 2022 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu D46 mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, výjezdové větve exitu 23 D46 ve směru do Prostějova, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 D46 ve směru do Olomouce – včetně BUS

Z uvedených úseků je využívána pouze výjezdová větev exitu 23 ve směru do Prostějova spojem č. 16 linky 780409, který bude vedený jednosměrnou objízdnou trasou z D46 EXIT 21 (Žešov) – II/433 Prostějov, ul. Brněnská – ul. Okružní – ul. Jezdecká – ul. Šárka – II/367 ul. Dolní – okružní křižovatka – D46 ul. Dolní (pod tělesem mostovky D46) – ul. Letecká – ul. Pražská – ul. Janáčkova do konečné zastávky Prostějov,aut.st.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku vedení spoje zmíněné linky objízdnou trasou může docházet k jeho zpoždění přibližně do 10 min.


ETAPA IIb: 28. 4. 2022 – 31. 10. 2022 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu D46 mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 D46 ve směru do Olomouce

Uvedenými úseky není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.


V termínech 9. 4. 2022 – 10. 4. 2022 a 11. 6. 2022 – 12. 6. 2022 – úplná uzavírka silnice II/367 ul. Kralická (pod tělesem mostovky D46) – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (780405, 780931, 780932), které budou po obsluze zastávky Prostějov,aut.st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou ul. Janáčkova – II/150 ul. Vrahovická – ul. Průmyslová – II/367 okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Prostějov,Újezd nebude těmito linkami obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Uvedeným úsekem silnice II/367 ul. Kralická je vedena i linka 823931 dopravce ARRIVA autobusy a. s., která bude trasována dle výše uvedených podmínek.