Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka mostů v Olomouci, MČ Bystrovany a ve Velkém Újezdě

Změna v autobusové dopravě
21. 11. 2022 0:00 - 16. 12. 2022 23:00

Uzavírka mostů v Olomouci, MČ Bystrovany a ve Velkém Újezdě

Z důvodu opravy předpolí mostů dojde k úplné uzavírce silnice III/4436 v místě mostu ev. č. 4436-2 v Olomouci, MČ Bystrovany a částečným uzavírkám silnice III/4436 v místě mostu ev. č. 4436-3 v Olomouci, MČ Bystrovany a II/437 v místě mostu ev. č. 437-005 ve Velkém Újezdě.

Termín uzavírky: od 21. 11. 2022 do 16. 12. 2022 (každý most 4 dny)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890345 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.; 891343, 891344, 891345, 920515 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika úseků:

Most ev. č. 4436-228. 11. 2022 – 2. 12. 2022 – úplná uzavírka III/4436 z okružní křižovatky  směr Droždín – včetně BUS

Most ev. č. 4436-3 – částečná uzavírka III/4436 v úseku Bystrovany – Droždín – mimo BUS

Most ev. č. 437-005 – částečná uzavírka II/437 ve Velkém Újezdě – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Most ev. č. 4436-228. 11. 2022 – 2. 12. 2022 – úplná uzavírka III/4436 z okružní křižovatky směr Droždín

Uvedeným úsekem silnice III/4436 nebude umožněn průjezd spoji č. 7 linky 891343, který bude veden z okružní křižovatky u skladu Lidl jednosměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci směr Bystrovany – přes řeku Bystřici – ul. U Zastávky – ul. Jeseniova – ul. Šrámkova – III/4436 a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku vedení spoje objízdnou trasou dojde k jeho zpoždění cca 5 min.


Most ev. č. 4436-3 – částečná uzavírka III/4436 v úseku Bystrovany – Droždín

Uvedeným úsekem silnice III/4436 bude umožněn průjezd spoji č. 7 linky 891343 po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude řízen semafory.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Most ev. č. 437-005 – částečná uzavírka II/437 ve Velkém Újezdě

Uvedeným úsekem silnice II/437 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (890345, 891344, 891345, 920515) po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude řízen semafory.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně 5 minut.