Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka dálnice ovlivní dopravu na Šumpersku

Změna v autobusové dopravě
14. 5. 2017 - 30. 10. 2017

průjezd dálnicí D35 a silnicí I/35

Dopravní opatření na dálnici D35 a silnici I/35 budou mít v příštích měsících vliv na dopravu v okrese Šumperk. Od 14. května do 30. října proběhne několik fází tohoto projektu. 

od 14. května do 17. června

Uzavírkou levého jízdního pásu sil. D35 a dále I/35 bude dotčena linka veřejné linkové dopravy 930775 Šumperk – Olomouc společnosti Arriva Morava Spoje linky ve směru Olomouc – Šumperk budou vedeny po objízdné trase sjezdem číslo 240 z dálnice, po silnici III/4444 směr Palonín, po silnici II/635 do Loštice a Mohelnice a po silnici II/644 na autobusovou zastávku Mohelnice, obch. akademie a dále dle jízdního řádu. Zastávky budou obslouženy dle jízdního řádu.

od 18. června do 22. července

Uzavírkou levého jízdního pásu silnice I/35 budou dotčeny linky veřejné linkové dopravy 930446 Loštice – Mohelnice – Zábřeh – Šumperk a 930453 Mohelnice – Mírov společnosti Arriva Morava. Dále je předmětným úsekem vedena linka zvláštní linkové dopravy 930612 Hanušovice – Mohelnice provozovaná dopravcem Robotrio. Tyto linky budou vedeny po objízdné trase. Pro směr Mohelnice – Libivá (Zábřeh) pojedou ze zastávky Mohelnice, aut. st. po Olomoucké ulici, silnicemi II/444, D35 a I/44 do Libivé na zastávku Mohelnice, Libivá, rest. Po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka Mohelnice, Penny Market. Pro směr z Libivé do Mohelnice pojedou e zastávky Mohelnice, Libivá, rest. po silnicích I/44 a D35 s výjezdem na most silnicí I/35 a po ulicích Třebovská a Okružní na autobusovou zastávku Mohelnice, aut. st. Nebude obsluhována zastávka Mohelnice Penny Market.

U linky 930446, spoj číslo 43, 317, 59 a linky 930453, spoj číslo 31, 9, 11 a 17 bude objízdná trasa vedena ze zastávky Mohelnice, Siemens aut. st. na zastávku Mohelnice, Penny Market a dále po Zábřežské ulici s odbočením na Mlýnskou, Sadovou a Okružní a po Olomoucké ulici na silnici II/444 a po silnici D35 a I/44 do Libivé na zastávku Mohelnice, Libivá, rest. Zastávky budou obslouženy dle jízdních řádů.

U linky 930446, spoj číslo 2, 4, 82, 30, 32, 28 a 62 a linky 930453, spoj číslo 4, 10, 32, 12 a 2 bude objízdná trasa vedena e zastávky Mohelnice, Libivá, rest. po silnici I/44, D35 s výjezdem na most silnici I/35 a po ulicích Třebovská a Okružní na náměstí Tyrše a Fügnera na zastávku Mohelnice, kino a dále dle jízdních řádů. Autobusové zastávky budou obslouženy dle jízdních řádů.

od 23. července do 30. srpna

Uzavírkou pravého jízdního pásu sil. I/35 a dále D35 bude dotčena linka veřejné linkové dopravy 930775 Šumperk – Olomouc dopravce Arriva Morava. Spoje linky ve směru Šumperk – Olomouc budou vedeny po objízdné trase z autobusové zastávky Zvole po silnici I/44 přes Libivou, po D35, sjezdem číslo 235, po Olomoucké ulici na zastávku Mohelnice, aut. st. a dále dle jízdního řádu. Zastávky budou obslouženy dle jízdního řádu.

od 31. srpna do 30. října

Uzavírkou pravého jízdního pásu silnice I/35 a dále D35 bude dotčena linka veřejné linkové dopravy 930775 Šumperk – Olomouc společnosti Arriva Morava. Spoje linky ve směru Šumperk – Olomouc budou vedeny po objízdné trase ze zastávky Mohelnice, obch. akademie po silnicích II/644 a II/635 do Loštic a dále směrem na Palonín, s napojením na silnici III/4444  a na nájezd číslo 240 na D35 a dále dle jízdního řádu. Zastávky budou obslouženy dle jízdního řádu.