Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky v obci Určice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
25. 5. 2020 0:00 - 5. 7. 2020 23:00

Úplné uzavírky v obci Určice

Z důvodu pokračujících stavebních pracích na výstavbě kanalizace dojde k dalším úplným uzavírkám silnic v obci Určice.

Termín uzavírky: od 25.5. do 5.7.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780409, 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů a etap:

Etapa 1: 25.5. –   7.6.2020 úplná uzavírka III/37762 od hřbitova směr obecní úřad

Etapa 2:   8.6. – 21.6.2020 úplná uzavírka III/37762 od hřbitova směr Dětkovice

Etapa 3: 22.6. –   5.7.2020 úplná uzavírka III/4332 od hřbitova směr D43

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Etapa 1 – úplná uzavírka silnice III/37762 od hřbitova směr OÚ (okolo transformátoru)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny stavebním úsekem po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

Etapa 2 – úplná uzavírka silnice III/37762 od hřbitova směr Dětkovice

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Určice,hřbitov po silnici III/4332 na konec obce – s odbočením vpravo na místní komunikaci okolo fotovoltaické elektrárny – s napojením na silnici III/37762 a dále ve své trase směr Dětkovice.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním do 5 minut.

 

Etapa 3 – úplná uzavírka III/4332 od hřbitova směr D43

Uvedeným úsekem nejsou vedeny spoje zmíněných autobusových linek.