Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky v obci Bílovice – Lutotín

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 9. 2020 - 30. 11. 2020

Úplné uzavírky v obci Bílovice - Lutotín

Z důvodu pokračující výstavby kanalizace dojde k dalším navazujícím úplným uzavírkám místních komunikací v Bílovicích, které neumožňují vedení autobusové linky směr Lutotín.

Termín uzavírky: od 1.9. do 30.11.2020

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780437 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou fází:

  1.9. – 30.11.2020 1. fáze

20.9. – 30.11.2020 2. fáze

 

V termínu od 1.9.2020 již bude umožněn příjezd do Lutotína ze silnice II/366 Hluchov – Kostelec n. H., více informací zde.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínu 1. a 2. fáze

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase dále po III/37752 s obsluhou zastávky Bílovice-Lutotín,Bílovice,rozc. – III/37752 Kostelec n.H. ul. Lešanská, ul. Husova, ul. 8. května – s odbočením na II/366 ul. Tyršova s obsluhou zastávky Kostelec na Hané,sokolovna – dále po II/366 ul. Gagarinova, ul. Za Branou – s odbočením na místní komunikaci do obce Lutotín s obsluhou zastávky Bílovice-Lutotín,Lutotín dále po místní komunikaci přes žel. přejezd před areál ZD, kde se otočí a budou pokračovat v Lutotíně zpět na II/366 a dále ve svých trasách.

Zastávka Bílovice-Lutotín,Lutotín bude obousměrně obsluhována v původní poloze.

Zastávka Bílovice-Lutotín,Bílovice nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Bílovice-Lutotín,Bílovice,rozc. (na silnici III/37752).

 

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.