Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky ul. Tůmova, ul. Dvořákova a částečná uzavírka silnice III/31537 ul. Havlíčkova ve městě Zábřeze

Změna v autobusové dopravě
11. 10. 2021 0:00 - 30. 11. 2021 23:00

Úplné uzavírky ul. Tůmova, ul. Dvořákova a částečná uzavírka silnice III/31537 ul. Havlíčkova ve městě Zábřeze

Z důvodu rekonstrukce plynovodu dojde k úplným uzavírkám ul. Tůmova, ul. Dvořákova a částečné uzavírce silnice III/31537 ul. Havlíčkova ve městě Zábřeze.

Termín uzavírky: od 11. 10. 2021 do 30. 11. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932276MHD 936001, 936002 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

Od 11. 10. 2021 do   7. 11. 2021 úplná uzavírka ul. Tůmova

Od 22. 11. 2021 do 30. 11. 2021 úplná uzavírka ul. Dvořákova

Od 22. 11. 2021 do 30. 11. 2021 částečná uzavírka silnice III/31537 ul. Havlíčkova

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu od 11. 10. 2021 do   7. 11. 2021 úplná uzavírka ul. Tůmova

Uvedeným úsekem ul. Tůmova není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.

V souvislosti s výstavbou plynovodu v ul. Tůmova dojde k příčnému překopu i v prostoru křižovatky s ulicemi Na Výsluní a Lidická, kudy jsou vedeny spoje zmíněných linek 936001 a 936002. Těmto spojům bude umožněn průjezd s obsluhou autobusových zastávek v původních polohách bez omezení.

V případě změny postupu stavebních prací nebo v případě nepředpokládaných komplikací, dojde k odklonění spojů zmíněných linek na následující objízdnou trasu: ze zastávky Zábřeh,pod hřbitovem dále po ul. Na Výsluní – ul. K Vápeníkám – ul. Nemilská – III/31537 ul. Havlíčkova do zastávky Zábřeh,Havlíčkova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky Zábřeh,sídl.VýsluníZábřeh,Dvořákova nebudou obsluhovány bez náhrady.


V termínu od 22. 11. 2021 do 30. 11. 2021 úplná uzavírka ul. Dvořákova

Uvedeným úsekem ul. Dvořákova nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek 936001 a 936002, které budou vedeny z ul. Dvořákova – ul. V Hliníku – III/31537 ul. Havlíčkova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů. V souvislosti s výstavbou plynovodu v ul. Dvořákova dojde k příčnému překopu i v prostoru křižovatky s ulicí V Hliníku, kudy budou, náhradou, vedeny spoje zmíněných linek 936001 a 936002. Těmto spojům bude umožněn průjezd s obsluhou autobusových zastávek v původních polohách bez omezení.

V případě změny postupu stavebních prací nebo v případě nepředpokládaných komplikací, dojde k odklonění spojů zmíněných linek na následující objízdnou trasu: ze zastávky Zábřeh,pod hřbitovem dále po ul. Na Výsluní – ul. K Vápeníkám – ul. Nemilská – III/31537 ul. Havlíčkova do zastávky Zábřeh,Havlíčkova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky Zábřeh,sídl.VýsluníZábřeh,Dvořákova nebudou obsluhovány bez náhrady.


V termínu od 22. 11. 2021 do 30. 11. 2021 částečná uzavírka silnice III/31537 ul. Havlíčkova

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.