Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky silnic v obcích Újezd a Uničov, MČ Brníčko

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
9. 6. 2022 0:00 - 10. 6. 2022 23:00

Úplné uzavírky silnic v obcích Újezd a Uničov, MČ Brníčko

Z důvodu údržbových prací (3. podbíjení) na železničním svršku trati č. 290 dojde k úplným uzavírkám silnic III/44419 v místě žel. přejezdu P4216 v obci Újezd (u Uničova) a III/44417 v místě žel. přejezdu P4219 v Uničově, místní části Brníčko.

Termín uzavírky: od 9. 6. 2022 do 10. 6. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890322, 890326 a 890332 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

  •  9. 6. 2022 od 06:00 hod. – 10. 6. 2022 do 11:00 hod. úplná uzavírka žel. př. P4216 Újezd na silnici III/44419
  • 10. 6. 2022 od 11:00 hod. do 23:59 hod. úplná uzavírka žel. př. P4219 Uničov, místní část Brníčko na silnici III/44417

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 9. 6. 2022 od 06:00 hod. – 10. 6. 2022 do 11:00 hod. úplná uzavírka žel. př. P4216 Újezd na silnici III/44419

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z přemístěné náhradní zastávky Újezd,rest.Jednota – po silnicích III/44419 – II/444 Újezd, místní část Brníčko – III/44417 přes železniční přejezd P4219 – III/44417 do přemístěné náhradní zastávky Újezd,Haukovice,Jednota a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Prostor plochy parkoviště u přemístěné náhradní zastávky Újezd,rest.Jednota budou autobusy VLD využívat i k otáčení, případně k vyčkávání odjezdů následných spojů a k zajištění vzájemných přestupů cestujících na spoje NAD (náhradní autobusové dopravy). Stejně tak budou tuto zastávku obsluhovat i autobusy NAD za výluku železniční trati č. 290 Uničov – Šternberk.

Zastávky Újezd,u ČíhalovéhoÚjezd,žel.st. nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Újezd,rest.Jednota nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 20 m na přilehlé parkoviště prodejny COOP k náhradním označníkům.

Zastávka Újezd,Haukovice,Jednota nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 400 m zpět do prostoru křižovatky silnic III/44419 a III/44417 k náhradním označníkům.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně 5 minut.  


V termínu 10. 6. 2022 od 11:00 hod. do 23:59 hod. úplná uzavírka žel. př. P4219 Uničov, místní část Brníčko (u zadní části areálu fy UNEX) na silnici III/44417

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje. 


Vzhledem ke krátkodobému omezení dopravní obslužnosti budou cestující informováni formou Přepravního opatření.