Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky silnic v obcích Rohle a Kamenná

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
15. 3. 2021 0:00 - 12. 7. 2021 23:00

Úplné uzavírky silnic v obcích Rohle a Kamenná

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky po vybudované kanalizaci dojde k úplným uzavírkám silnic III/31545, III/31547, III/3706 v obci Rohle a Kamenná.

Termín uzavírky: od 15.3. do 12.7.2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930212, 930229, 932271, 932272, 932284 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

15.3. –   9.5.2021 1. etapa – úplná uzavírka silnice III/31545 v Kamenné a III/31545 a III/3706 v Rohli

10.5. – 12.7.2021 2. etapa – úplná uzavírka silnice III/31545 v Kamenné a III/31545 a III/31547 v Rohli

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 15.3. –   9.5.2021 1. etapa – úplná uzavírka silnice III/31545 v Kamenné (od ŽDB v obci po konec obce směr Obědné) a silnic III/31545 a III/3706 v Rohli (od křiž. směr Nedvězí po oba konce obce směr Janoslavice i Strupšín, včetně křižovatky “u pomníku”)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po několika různých objízdných trasách. Z důvodu zajištění aspoň částečné obslužnosti obce Strupšín, budou provedeny úpravy spojů i na lince 930212.

Obec Janoslavice bude v termínu 1. etapy obsluhována vybranými spoji. Kromě těchto spojů bude nejbližší obsluhovanou obcí Rohle nebo Bezděkov u Úsova.

V obci Rohle budou autobusy provádět otáčení na hřišti místní ZŠ, kde v blízkosti mostu přes potok Rohelnice bude umístěná náhradní zastávka Rohle,střední zast.

Níže jsou uvedeny základní změny v trasování spojů a obsluze zastávek, je nutné seznámit se blíže s příslušnými výlukovými jízdními řády:

Linka 930212

Spoj č. 9 – bude prodloužený ze zastávky Brníčko,rozc. po silnici III/3706 do zastávky Brníčko,dol.zast. a dále do Strupšína na zastávku Brníčko,Strupšín,rest.

Spoj č. 19 – bude prodloužený ze zastávky Brníčko,rozc. po silnici III/3706 do zastávky Brníčko,dol.zast. a dále do Strupšína na zastávku Brníčko,Strupšín,rest. a zpět přes zastávku Brníčko,dol.zast. do zastávky Brníčko,rozc., kde bude ukončený.

Spoj č. 2 – bude vedený ze zastávky Brníčko,rozc. po silnici III/3706 do zastávky Brníčko,dol.zast. a dále do Strupšína na zastávku Brníčko,Strupšín,rest. a zpět přes zastávku Brníčko,dol.zast. do zastávky Brníčko,rozc. a dále dle jízdního řádu.

Spoj č. 12 – bude začínat v zastávce Brníčko,Strupšín,rest.

 

Linka 930229

Spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Libina,Obědné,kostel dále po silnici III/31545 a III/31547 do Nedvězí s náhradní obsluhou zastávky Rohle,Nedvězí a dále do Rohle a po silnici III/31545 do Kamenné na zastávku Kamenná,ŽD.

Zastávka Rohle,Nedvězí,rozc. nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Rohle,Nedvězí.

Dále budou navíc obsluhovány zastávky Rohle,samota; Rohle,střední zast.; Rohle,dol.zast.Kamenná,rozc.Veleboř.

 

Linka 932271

Spoje č. 9, 11, 13, 15, 2, 4 a 12 – budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Leština,ObÚ po silnici II/315 do Hrabové, Dubicka, Police, silnici III/31545, silnici III/31546 do Klopiny, silnici III/31549 přes Veleboř na silnici III/31545 do Rohle a po místní komunikaci na hřiště u místní ZŠ, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Rohle,střední zast., zpět na silnici III/31545 na zastávku Rohle,dol.zast. a dále dle jízdního řádu.

Zastávka Rohle,střední zast. nebude obsluhována s náhradou u mostu v blízkosti ZŠ Rohle.

Zastávky Lesnice,sokolovna; Lesnice,náves; Brníčko,rozc.; Brníčko,dol.zast.; Brníčko,Strupšín,rest.; Rohle,hor.zast.; Rohle,samota; Rohle,NedvězíRohle,Nedvězí,rozc. nebudou obousměrně obsluhovány.

Spoj č. 11 bude navíc vedený až do Janoslavic na zastávku Rohle,Janoslavice,kaple a po otočení na soukromém pozemku naproti kaple, dále ve své trase směr Bezděkov s obsluhou zastávek Úsov,Bezděkov,školaÚsov,Bezděkov,rest.

Spoje č. 3, 201, 202, 203, 205, 204, 10 a 206 – budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Brníčko,rozc. zpět po silnici II/370 do Lesnice, Leštiny, silnici II/315 do Hrabové, Dubicka, Police, silnici III/31545, silnici III/31546 do Klopiny, silnici III/31549 přes Veleboř na silnici III/31545 do Rohle a po místní komunikaci na hřiště u místní ZŠ, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Rohle,střední zast., zpět na silnici III/31545 na zastávku Rohle,dol.zast. a dále dle jízdního řádu.

Zastávka Rohle,střední zast. nebude obsluhována s náhradou u mostu v blízkosti ZŠ Rohle.

Zastávky Brníčko,dol.zast.; Brníčko,Strupšín,rest.; Rohle,hor.zast.; Rohle,samota; Rohle,NedvězíRohle,Nedvězí,rozc. nebudou obousměrně obsluhovány.

Zastávky Rohle,Janoslavice,kapleÚsov,Bezděkov,škola nebudou obsluhovány spoji č. 202, 205.

Spoj č. 5 – bude začínat v náhradní zastávce Rohle,stř.zast. (u mostu před ZŠ) a povede po silnici III/31545 do zastávky Kamenná,ŽD a zpět po silnici III/31545 na silnice III/31549 – III/31546 – III/31545 až do Janoslavic na zastávku Rohle,Janoslavice,kaple a po otočení na soukromém pozemku naproti kaple, dále ve své trase směr Bezděkov.

Zastávky Rohle,samota; Rohle,Nedvězí; Rohle,Nedvězí,rozc. nebudou tímto spojem obsluhovány.

Spoj č. 6 – po otočení na místní komunikaci v Bezděkově bude vedený po objízdné trase ze zastávky Úsov,Bezděkov,rest. po silnici III/31549, silnici III/31546 do Klopiny, silnici III/31549 přes Veleboř, silnici III/31545 do Rohle a po místní komunikaci na hřiště u místní ZŠ, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Rohle,střední zast., zpět na silnici III/31545 na zastávku Rohle,dol.zast. dále po silnici III/31545 do Kamenné na zastávku Kamenná,ŽD zpět po silnici III/31545 na silnice III/31549 – III/31546 – III/31545 do Police, silnici II/315 přes Dubicko, Hrabovou a Leštinu na zastávku Leština,ObÚ a dále dle jízdního řádu.

Zastávky Lesnice,sokolovna; Lesnice,náves; Brníčko,rozc.; Brníčko,dol.zast.; Brníčko,Strupšín,rest.; Úsov,Bezděkov,škola; Rohle,Janoslavice,kaple; Rohle,hor.zast.; Rohle,samota; Rohle,NedvězíRohle,Nedvězí,rozc. nebudou tímto spojem obsluhovány.

 

Linka 932272

Spoje budou obsluhovat v Rohli náhradní zastávku Rohle,střední zast. (u mostu před ZŠ).

Na linku bude vydáno přepravní opatření.

 

Linka 932284

Spoje č. 5 a 6 – budou obsluhovat v Rohli náhradní zastávku Rohle,střední zast. (u mostu před ZŠ).

Spoje č. 1, 3, 7, 11, 4 a 8 – budou vedeny po obousměrné objízdné trase, po otočení na místní komunkaci v Bezděkově ze zastávky Úsov,Bezděkov,rest. po silnici III/31549, silnici III/31546 do Klopiny, silnici III/31549 přes Veleboř, silnici III/31545 do Rohle a po místní komunikaci na hřiště u místní ZŠ, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Rohle,střední zast., zpět na silnici III/31545 na zastávku Rohle,dol.zast. dále po silnici III/31545 do Kamenné na zastávku Kamenná,ŽD.

Zastávky Úsov,Bezděkov,školaRohle,Janoslavice,kaple nebudou obousměrně obsluhovány.

Spoje č. 9 a 2 – budou vedeny po obousměrné objízdné trase, po otočení na soukromém pozemku naproti kaple v Janoslavicích ze zastávky Rohle,Janoslavice,kaple, dále zpět směr Bezděkov s obsluhou zastávek Úsov,Bezděkov,školaÚsov,Bezděkov,rest. a po silnici III/31549, silnici III/31546 do Klopiny, silnici III/31549 přes Veleboř, silnici III/31545 do Rohle a po místní komunikaci na hřiště u místní ZŠ, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Rohle,střední zast., zpět na silnici III/31545 na zastávku Rohle,dol.zast. dále po silnici III/31545 do Kamenné na zastávku Kamenná,ŽD.

Spoj č. 10 – bude vedený po objízdné trase v Rohli po místní komunikaci na hřiště u místní ZŠ, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Rohle,střední zast., zpět na silnici III/31545 na zastávku Rohle,dol.zast. dále po silnici III/31545, silnici III/31549 Veleboř do Klopiny na zastávku Klopina,ObÚ a dále dle jízdního řádu.

Zastávky Úsov,Bezděkov,škola; Úsov,Bezděkov,rest.; Rohle,Janoslavice,kaplePolice,rozc.Bezděkov nebudou obsluhovány.

 

Na zmíněné linky (mimo 932272) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 


V termínu 10.5. – 12.7.2021 2. etapa – úplná uzavírka silnice III/31545 v Kamenné (od ŽDB v obci po konec obce směr Veleboř) a silnic III/31545 a III/31547 v Rohli (od křiž. směr Nedvězí včetně až po křiž. směr Veleboř)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (pouze 932271, 932272, 932284), které budou vedeny po několika různých objízdných trasách.

Z důvodu neprůjezdnosti křižovatky v Rohli směr Nedvězí nebudou osada Rohle, samota a obec Nedvězí obsluhovány, nejbližší obsluhovanou obcí bude Rohle nebo Kamenná.

V obci Rohle bude zastávka Rohle,střední zast. obousměrně přemístěna do prostoru na silnici III/31545 (směr Janoslavice) za křižovatku se silnicí III/3706 k náhradním označníkům.

V křižovatce silnic III/31545 a III/31549 (směr Rohle x Kamenná x Veleboř) budou autobusy provádět otáčení na přilehlé zpevněné ploše, kde stavba vyčlení a upraví plochu pro BUS.

 

Níže jsou uvedeny základní změny v trasování spojů a obsluze zastávek, je nutné seznámit se blíže s příslušnými výlukovými JŘ:

Linka 932271

Spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Rohle,hor.zast. dále po silnici III/3706 a silnici III/31545 s obsluhou náhradní zastávky Rohle,střední zast. a dále přes Janoslavice, Bezděkov, silnici III/31546 Klopina, silnici III/31549 přes Veleboř na silnici III/31545 do zastávky Kamenná,rozc.Veleboř, kde se otočí a dále zpět dle jízdního řádu.

Zastávka Rohle,střední zast. (u zdravotního střediska) nebude touto linkou obsluhována s náhradou u křižovatky silnic III/3706 a III/31545 směr Janoslavice u náhradních označníků v blízkosti pomníku osvobození.

Zastávky Rohle,dol.zast.; Rohle,samota; Rohle,Nedvězí; Rohle,Nedvězí,rozc.Kamenná,ŽD nebudou obsluhovány.

 

Linka 932272

Spoje č. 3, 13, 14, 17, 0 a 21 – budou končit popř. začínat v zastávce Kamenná,rozc.Veleboř.

Zastávky Rohle,dol.zast.Rohle,střední zast. nebudou obsluhovány.

Spoj č. 20 – bude končit v zastávce Kamenná,rozc.Veleboř.

Zastávky Rohle,dol.zast., Rohle,střední zast.Kamenná,ŽD nebudou obsluhovány.

Spoje č. 12 a 19 – budou končit popř. začínat v zastávce Kamenná,rozc.Veleboř.

Zastávka Kamenná,ŽD nebude obsluhována.

Spoj č. 2 – ze zastávky Kamenná,rozc.Veleboř, kde se otočí, nebude zajíždět do Kamenné.

Zastávka Kamenná,ŽD nebude obsluhována.

 

Linka 932284

Spoje č. 5 a 6 budou v Klopině ze zastávky Klopina,ObÚ odkloněny na silnici III/31549 přes Veleboř, na silnici III/31545 do zastávky Kamenná,rozc.Veleboř, kde se otočí a budou pokračovat zpět směr Bezděkov, Janoslavice a Rohle.

Spoje č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8 a 10 budou ukončeny popř. začínat v Rohli ve stávající zastávce Rohle,střední zast. (u zdravotního střediska) a následně obslouží i náhradní zastávku Rohle,střední zast. (u pomníku osvobození).

Zastávky Rohle,dol.zast., Kamenná,ŽD nebudou obsluhovány.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány nové výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek, viz níže pod článkem.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 284Linka 271Linka 272