Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky silnic v obcích Babice a Mladějovice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 6. 2022 0:00 - 9. 6. 2022 23:00

Úplné uzavírky silnic v obcích Babice a Mladějovice

Z důvodu údržbových prací (3. podbíjení) na železničním svršku trati č. 290 dojde k úplným uzavírkám silnic III/44424 v místě železničního přejezdu P4213 v obci Babice a III/44421 v místě žel. přejezdu P4214 v obci Mladějovice.

Termín uzavírky: od 8. 6. 2022 do 9. 6. 2022

Uzavřenými úseky je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890332 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

  • 8. 6. 2022 od 12:00 hod. do 23:59 hod. úplná uzavírka žel. př. P4213 Babice na silnici III/44424
  • 9. 6. 2022 od 00:00 hod. do 23:59 hod. úplná uzavírka žel. př. P4214 Mladějovice na silnici III/44421

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 8. 6. 2022 od 12:00 hod. do 23:59 hod. úplná uzavírka žel. př. P4213 Babice na silnici III/44424

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase za zastávky Babice,čekárna dále po silnici III/44424 – vlevo po místní kominikaci okolo areálu ZD – přes železniční přejezd P4212 – dále po místní komunikaci – s napojením na silnici III/4451 Krákořice do stávající zastávky Šternberk,Krákořice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním do 5 minut.

 

Uvedeným úsekem silnice III/44424 je vedena i linka 854912 dopravce Transdev Morava s. r. o., která bude trasována za výše uvedených podmínek.


V termínu 9. 6. 2022 od 00:00 hod. do 23:59 hod. úplná uzavírka žel. př. P4214 Mladějovice na silnici III/44421

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Mladějovice,rozc. po silnicích II/444 – s odbočením na III/44424 Babice – III/4451 Krákořice – III/44421 Komárov do stávající zastávky Komárov, kde se na přilehlé autobusové točně otočí a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje č. 2, 5, 8 a 12 této linky budou ze zastávky Komárov provádět po silnici III/44421 závlek do náhradní zastávky Mladějovice,žel.st. (odstavná plocha u žel. přejezdu P4214), kde se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Mladějovice,žel.st. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude pro oba směry přemístěna o cca 30 m vpřed směr Komárov na odstavnou plochu k náhradnímu označníku a obsluhována pouze vybranými spoji.

Zastávka Mladějovice,kostel nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně 7 minut. 


Vzhledem ke krátkodobému omezení dopravní obslužnosti budou cestující informováni formou Přepravního opatření.