Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky silnic v obci Suchdol a místní části Jednov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
3. 10. 2022 0:00 - 7. 11. 2022 23:00

Úplné uzavírky silnic v obci Suchdol a místní části Jednov

Z důvodu opravy povrchů komunikací po budování kanalizační sítě dojde k úplné uzavírce silnice III/37356 v obci Suchdol – průtah obcí a úplné uzavírce křižovatky silnic III/37356 x III/37353 v obci Suchdol, místní části Jednov.

Termín uzavírky: od 3. 10. 2022 do 7. 11. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780435, 780436, 780443, 780444 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

Fáze 4: 3. 10. 2022 – 7. 10. 2022 a 24. 10. 2022 – 28. 10. 2022 úplná uzavírka silnice III/37356 v obci Suchdol – včetně BUS

               8. 10. 2022 – 23. 10. 2022 a 29. 10. 2022 – 7. 11. 2022 úplná uzavírka silnice III/37356 v obci Suchdol – mimo BUS

Fáze 5: 21. 10. 2022 (7:45 hod. – 17:00 hod.) úplná uzavírka křižovatky silnic III/37356 x III/37353 v obci Suchdol, místní části Jednov – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Fáze 4:

V termínu: 3. 10. 2022 – 7. 10. 2022 a 24. 10. 2022 – 28. 10. 2022 úplná uzavírka silnice III/37356 v obci Suchdol – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (pouze 780435, 780436 a 780443), které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780435

Pouze sp. č. 1 nebude vyjíždět z obce Ptení, ale bude začínat až z náhradou přemístěné zastávky Suchdol,ZŠ a dále vedený ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Suchdol,ZŠ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 300 m dále před obec Suchdol směr Jednov ke kamennému kříži k náhradnímu označníku.

Zastávky Ptení; Ptení,Ptenský Dvorek,rest.; Ptení,Ptenský Dvorek,rekr.stř.; Suchdol,točna nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

 

Spoje, které provádí závlek do obce Suchdol od Jednova, budou zkráceny před obec Suchdol, kde se u kamenného kříže otočí a obslouží náhradou přemístěnou zastávku Suchol,ZŠ.

Zastávka Suchdol,ZŠ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 300 m dále před obec Suchdol směr Jednov ke kamennému kříži k náhradnímu označníku.

Zastávka Suchdol,točna nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.

 

Linka 780436

Spoje budou po otočení u stávající zastávky Ptení vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/37349 Vícov – II/150 – III/37354 Holubice – Hrochov – III/37353 Jednov – III/37356 Suchdol do náhradou přemístěné zastávky Suchdol,ZŠ, kde se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného JŘ.

Zastávka Suchdol,ZŠ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 300 m dále před obec Suchdol směr Jednov ke kamennému kříži k náhradnímu označníku.

Zastávky Ptení,Ptenský Dvorek,rest.; Ptení,Ptenský Dvorek,rekr.stř.; Suchdol,točna nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 780443

Spoje, které provádí závlek do obce Suchdol od Jednova, budou zkráceny před obec Suchdol, kde se u kamenného kříže otočí a obslouží náhradou přemístěnou zastávku Suchol,ZŠ.

Zastávka Suchdol,ZŠ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 300 m dále před obec Suchdol směr Jednov ke kamennému kříži k náhradnímu označníku.

Zastávka Suchdol,točna nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.


V termínu: 8. 10. 2022 – 23. 10. 2022 a 29. 10. 2022 – 7. 11. 2022 úplná uzavírka silnice III/37356 v obci Suchdol – mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky stavebním úsekem.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Fáze 5:

 V termínu dne 21. 10. 2022 (7:45 hod. – 17:00 hod.) úplná uzavírka křižovatky silnic III/37356 x III/37353 v obci Suchdol, místní části Jednov – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn obousměrný průjezd spojům zmíněných linek větvemi křižovatky z Jednova směr Suchdol (silnice III/37356) a směr Konice (silnice III/37353), které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780435

Spoje, které provádí závlek do obce Suchdol od Jednova, nebudou tento závlek zajišťovat bez náhrady.

Zastávky Suchdol,ZŠSuchdol,točna nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 780436

Spoje budou po otočení u stávající zastávky Ptení vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/37349 Vícov – II/150 – III/37354 Holubice – Hrochov – III/37353 Jednov – bez zajištění závleku do obce Suchdol a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Ptení,Ptenský Dvorek,rest.; Ptení,Ptenský Dvorek,rekr.stř.; Suchdol,točna; Suchdol,ZŠ nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 780443

Spoje budou ze zastávky Brodek u Konice,Lhota u Konice,rozc. vedeny obousměrnou objízdnou trasou po II/373 Lhota u Konice s obsluhou stávající zastávky Brodek u Konice,Lhota u Konice – Brodek u Konice – III/37356 do zastávky Brodek u Konice,nám., kde budou ukončeny.

Zastávky Suchdol,Jednov; Suchdol,Jednov,Na pořadí; Suchdol,Labutice; Brodek u Konice,Dešná; Brodek u Konice,dol.konec nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Spoje č. 3 a 5, které navíc provádí závlek do obce Suchdol od Jednova, nebudou tento závlek zajišťovat.

Zastávky Suchdol,ZŠSuchdol,točna nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 780444

Spoje č. 10 a 16 budou ze zastávky Suchdol,Jednov (na silnici III/37353) vedeny objízdnou trasou po III/37353 – III/37356 Brodek u Konice – II/373 Lhota u Konice do zastávky Brodek u Konice,Lhota u Konice,rozc. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

S obsluhou nácestných zastávek Suchdol,Jednov,Na pořadí; Suchdol,Labutice; Brodek u Konice,Dešná; Brodek u Konice,dol.konecBrodek u Konice,nám.

 

Spoje č. 7, 8, 17 budou ze zastávky Brodek u Konice,Lhota u Konice,rozc. vedeny obousměrnou objízdnou trasou po II/373 Lhota u Konice s obsluhou stávající zastávky Brodek u Konice,Lhota u Konice – Brodek u Konice – III/37356 do zastávky Brodek u Konice,nám., odkud budou případně pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Suchdol,Jednov; Suchdol,Jednov,Na pořadí; Suchdol,Labutice; Brodek u Konice,Dešná; Brodek u Konice,dol.konec nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.


Na zmíněné linky budou v průběhu jednotlivých fází vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 435Linka 436Linka 443Linka 444