Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky silnic v obci Jívová

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
22. 11. 2018 - 30. 11. 2018

Úplné uzavírky silnic v obci Jívová

Termíny uzavírek:

  • Etapa 1 – 22.11.2018 – uzavírka silnice III/44434 (směr Hraničné Petrovice)
  • Etapa 2 – 23.11.2018 – uzavírka silnice III/44311 (směr Véska)
  • Etapa 3 – od 26.11. do 30.11.2018 – uzavírka silnice III/44434 (směr Domašov u Šternberka)

U všech etap nebude umožněn průjezd spojům dotčených autobusových linek a to vždy od 7:30 hod. do 16:30 hod.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky 890328, 890341 dopravce VOJTILA TRANS.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Etapa 1. Po silnici III/44434 směr Hraničné Petrovice jsou vedeny spoje dotčené linky 890328. V termínu uzavírky (22. 11. 2018) budou spoje č. 9, 15 vedeny po objízdné trase. Ta povede obousměrně ze zastávky Jívová, nám. po silnici III/44434 směr Domašov u Šternberka a dále po III/44436 a II/444 do zastávky Hraničné Petrovice,rest. Spoje obslouží všechny zastávky.

Etapa 2. Po silnici III/44311 směr Véska jsou v pracovní dny vedeny spoje dotčené linky 890341. V termínu uzavírky (23. 11. 2018) budou spoje č. 5, 7 vedeny po objízdné trase. Ta povede obousměrně ze zastávky Dolany, Véska, náves po silnici III/44311 a III/44440 přes  Bělkovice a dále po III/44436 a III/44434 na zastávku Jívová, nám.

Spoj č. 7 neobslouží zastávku Dolany, Véska, Dolní bouda. Spoj č. 5 neobslouží zastávky Dolany, Véska, Dolní bouda; Dolany, Pohořany, garáž; Dolany, Pohořany, hor.konec.

Etapa 3. Po silnici III/44434 směr Domašov u Šternberka jsou vedeny spoje dotčené linky 890328. V termínu uzavírky (26. 11. – 30. 11. 2018) budou spoje č. 9, 13, 15, 12, 14, 18 vedeny po objízdné trase. Ta povede obousměrně z přemístěné zastávky Bělkovice – Lašťany,Bělk.údolí rozc. po silnici III/44436 a II/444 na zastávku Hraničné Petrovice,rest. A odtud zpět po silnici II/444 a III/44434 na zastávku Jívová,nám.

Zastávky Hraničné Petrovice,rest. a Jívová,nám. budou obsluhovány v opačném pořadí. Spoje nebudou obsluhovat zastávku Jívová, č.126 bez náhrady. Zastávka Bělkovice –Lašťany, Bělk. údolí rozc. bude přemístěna na silnici III/44436 v blízkosti křižovatky.