Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky silnic v Nové Hradečné

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 9. 2022 0:00 - 15. 11. 2022 23:00

Úplné uzavírky silnic v Nové Hradečné

Z důvodu pokládky asfaltových vrstev dojde k úplným uzavírkám silnic III/31550, III/31552 a III/44412 v obci Nová Hradečná.

Termín uzavírky: od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 11. 11. 2022 (zkrácení termínu)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890325, 890327 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.; 932272 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

Stavební práce jsou rozděleny do čtyř termínů a úseků:

Termín 1: 1. 9. 2022 – 9. 10. 2022 – úplná uzavírka III/31550

Termín 2: 10. 10. 2022 – 23. 10. 2022 – úplná uzavírka III/31552

Termín 3: 24. 10. 2022 – 6. 11. 2022 – úplná uzavírka III/44412 od křižovatky s III/31550 směr Dolní Libina

Termín 4: 7. 11. 2022 – 15. 11. 2022 11. 11. 2022 – úplná uzavírka III/44412 od křižovatky s III/31550 směr Troubelice

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Termín 1: 1. 9. 2022 – 9. 10. 2022 – úplná uzavírka III/31550 od křižovatky s III/44412 směr Lipinka

Uvedeným úsekem silnice III/31550 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890325

Spoje (mimo spoje č. 2 a č. 22) budou vedeny ze zastávky Troubelice,u Polákových po silnici III/31548 ul. Velká Strana a dále obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/44412 s náhradní obsluhou stávající zastávky Troubelice,u kaple – III/44412 Nová Hradečná do zastávky Nová Hradečná,Hradec a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Troubelice,u Kropáčů nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Troubelice,u kaple.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem a Nová Hradečná,ObÚ nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Linka 890327

Spoj č. 2 bude veden ze zastávky Nová Hradečná,žel.st. po silnici III/31550 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/31552 – III/31548 ul. Velká Strana do zastávky Troubelice,u Kropáčů a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Troubelice,u kaple nebude obsluhována s náhradou v zastávce Troubelice,u Kropáčů.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,Hradec,u kaple nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

Linka 932272

Spoj č. 2 bude veden ze zastávky Troubelice,u Kropáčů dále po III/31548 ul. Velká Strana – III/44412 s obsluhou zastávky Troubelice,u kaple a dále po jednosměrné objízdné trase ul. Malá Strana – III/31552 Nová Hradečná – III/31550 do zastávky Nová Hradečná,žel.st. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 10, 11, 12, 16, 18, 19 budou vedeny ze zastávky Nová Hradečná,žel.st. po silnici III/31550 a dále obousměrnou objízdnou trasou po III/31552 Troubelice – ul. Malá Strana – III/44412 do zastávky Troubelice,u kaple a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,Hradec,u kaple nebudou obsluhovány bez náhrady.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

NAD (Náhradní autobusová doprava)

Spoje NAD budou vedeny ze zastávky Nová Hradečná,Hradec obousměrnou objízdnou trasou III/44412 – III/31548 ul. Velká Strana s obsluhou zastávky Troubelice,u Krškových, případně Troubelice,sídliště a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Nová Hradečná,pod kostelem nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.


Termín 2: 10. 10. 2022 – 23. 10. 2022 – úplná uzavírka III/31552

Uvedeným úsekem silnice III/31552 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890325

Spoje (mimo spoje č. 2 a č. 22) budou vedeny ze zastávky Nová Hradečná,Hradec obousměrnou objízdnou trasou III/44412 Troubelice s náhradní obsluhou stávající zastávky Troubelice,u kaple – III/31548 ul. Velká Strana a dále ve svých trasách směr Uničov dle platného jízdního řádu.

Zastávka Troubelice,u Kropáčů nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Troubelice,u kaple.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem a Nová Hradečná,ObÚ nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Linka 890327

Spoj č. 1 bude veden ze zastávky Troubelice,u Polákových po silnici III/31548 ul. Velká Strana a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/44412 s náhradní obsluhou stávající zastávky Troubelice,u kaple – III/44412 Nová Hradečná – III/31550 do zastávky Nová Hradečná,žel.st. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Troubelice,u Kropáčů nebude tímto spojem obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Troubelice,u kaple.

Spoj navíc obslouží zastávky Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,Hradec,u kaple.

Linka 932272

Spoj č. 1 bude veden ze zastávky Nová Hradečná,žel.st. po III/31550 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/31550 – III/44412 Troubelice do zastávky Troubelice,u kaple – III/31548 ul. Velká Strana do zastávky Troubelice,u Kropáčů.

Spoj č. 5 bude veden ze zastávky Nová Hradečná,žel.st. po III/31550 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/31550 – III/44412 Troubelice do zastávky Troubelice,u kaple a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Oba spoje (č. 1 a č. 5) navíc obslouží zastávky Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,Hradec,u kaple.

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

NAD (Náhradní autobusová doprava)

Spoje NAD budou vedeny ze zastávky Nová Hradečná,Hradec obousměrnou objízdnou trasou III/44412 – III/31548 ul. Velká Strana s obsluhou zastávky Troubelice,u Krškových, případně Troubelice,sídliště a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Nová Hradečná,pod kostelem nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Více informací k vlakové výluce naleznete zde.


Termín 3: 24. 10. 2022 – 6. 11. 2022 – úplná uzavírka III/44412 od křižovatky s III/31550 směr Dolní Libina

Uvedeným úsekem silnice III/44412 nebude umožněn průjezd spojům linky 890325, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Vybrané spoje budou vedeny ze zastávky Troubelice,u Polákových po silnici III/31548 ul. Velká Strana s obsluhou zastávky Troubelice,u Kropáčů – III/31552 Nová Hradečná s obsluhou stávajících zastávek Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ;náhradní obsluhou stávající zastávky Nová Hradečná,Hradec,u kaple (v opačném směru se zastávka nachází na III/44412) – poté obousměrnou objízdnou trasou III/44412 – III/44628 Šumvald – II/446 Dolní Libina do zastávky Libina,u Cásků a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Nová Hradečná,Hradec nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Nová Hradečná,Hradec,u kaple.

Vybrané spoje budou vedeny ze zastávky Troubelice,u Polákových po silnici III/31548 ul. Velká Strana a dále obousměrnou objízdnou trasou po III/44412 s náhradní obsluhou stávající zastávky Troubelice,u kaple – III/44628 Šumvald – II/446 Dolní Libina do zastávky Libina,u Cásků a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka Troubelice, u Kropáčů nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Troubelice,u kaple.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,Hradec nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Na linku 890325 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

NAD (Náhradní autobusová doprava)

Spoje NAD budou vedeny ze zastávky Libina,nám. po silnici II/446 a dále obousměrnou objízdnou trasou – II/446 Šumvald – III/44628 Troubelice – III/44412 – III/31548 ul. Velká Strana s obsluhou zastávky Troubelice,u Krškových, případně Troubelice,sídliště a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Nová Hradečná,Hradec nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Nová Hradečná,pod kostelem nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna před budovu školy. Zastávku budou obsluhovat pouze vybrané spoje NAD.


Termín 4: 7. 11. 2022 –  15. 11. 2022 11. 11. 2022 – úplná uzavírka III/44412 od křižovatky s III/31550 směr Troubelice

Uvedeným úsekem silnice III/44412 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890325

Spoje č. 2, 22 budou vedeny ze zastávky Nová Hradečná,Hradec  po silnici III/44412 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/31550 – III/31552 Troubelice – ul. Malá Strana – III/44412 do zastávky Troubelice,u kaple a dále ve svých trasách směr Uničov dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 890327

Spoj č. 2 bude veden ze zastávky Nová Hradečná,žel.st. po silnici III/31550 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/31552 – III/31548 ul. Velká Strana do zastávky Troubelice,u Kropáčů a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Troubelice,u kaple nebude obsluhována s náhradou v zastávce Troubelice,u Kropáčů.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,Hradec,u kaple nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 932272

Spoj č. 2 bude veden ze zastávky Troubelice,u Kropáčů dále po III/31548 ul. Velká Strana – III/44412 s obsluhou zastávky Troubelice,u kaple a dále po jednosměrné objízdné trase ul. Malá Strana – III/31552 Nová Hradečná – III/31550 do zastávky Nová Hradečná,žel.st. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 10, 11, 12, 18, 19 budou vedeny ze zastávky Nová Hradečná,žel.st. po silnici III/31550 a dále obousměrnou objízdnou trasou po III/31552 Troubelice – MK ul. Malá Strana – III/44412 do zastávky Troubelice,u kaple a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,Hradec,u kaple nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Na linky 890327 a 932272 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

NAD (Náhradní autobusová doprava)

Spoje NAD budou vedeny ve své trase dle platného jízdního řádu. Více informací k vlakové výluce naleznete zde.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 325Linka 327Linka 272