Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky silnic III/37762 a III/37771 v obci Seloutky – ZMĚNA

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
18. 3. 2019 - 20. 5. 2019

Úplné uzavírky silnic III/37762 a III/37771 v obci Seloutky - ZMĚNA

Z důvodu urychlení stavebních prací dochází ke zkrácení termínu 2. etapy!
 
Termín uzavírky: od  1.4.2019 do 19.5.2019  (zkrácený termín)
 
Stavební práce jsou rozloženy do dvou etap:
1.etapa 1.4. – 28.4.2019 
2.etapa 29.4. – 19.5.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780409 a 780410 dopravce FTL a.s.
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
V průběhu 1.etapy bude uzavřený úsek ve směru od Prostějova do centra obce a uvedené linky budou vedeny v Seloutkách po obousměrné objízdné trase z hlavní silnice III/37771 s odbočením doleva na místní komunikaci, kde bude i přesunuta  zastávka Seloutky před domy č.p. 47 a 110 a dále s odbočením vlevo na silnici III/37762 směr Určice.
Stávající zastávka Seloutky bude přesunuta do zmíněného prostoru k náhradním označníkům.
 
V průběhu 2.etapy bude uzavřený úsek od centra obce směr Určice a uvedené linky budou vedeny v Seloutkách po obsloužení stávající zastávky Seloutky k místnímu Obecnímu úřadu, kde se otočí a budou pokračovat zpět po objízdné trase po silnicích III/37762, III/37771 s odbočením na silnici III/37766 do zastávky Určice, hřbitov.
Obsluha zastávky Určice,pošta bude zrušena bez náhrady.
 
Po dobu 2. etapy budou na uvedené autobusové linky vydané výlukové jízdní řády, viz níže.