Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky na silnicích v Rapotíně

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 7. 2019 - 21. 7. 2019

Úplné uzavírky na silnicích v Rapotíně

Z důvodu oprav několika komunikací na území obce Rapotín bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: od 8.7. do 21.7.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930210 a 930215 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:
  8.7. – 14.7.2019  uzavírka silnice III/01122
12.7. – 16.7.2019  uzavírka silnice III/01121
15.7. – 21.7.2019  uzavírka silnice III/44636a
 
V úseku silnic III/01122 a III/01121 není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.
 
V termínu uzavírky silnice III/44636a budou spoje uvedených linek vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Rapotín,kostel, kde se otočí a dále po objízdné trase III/44636a ul. Osvobození – silnice I/11 ul. Šumperská – s odbočením na silnici III/44636 ul. Petrovská – rovně přes křižovatku se silnicí III/44636a a dále ve svých trasách.
 
Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných JŘ.
 
 
Vlivem vedení spojů uvedených linek po objízdné trase je nutné počítat s mírným zpožděním do 5 minut.