Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky místních komunikací v Určicích

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
16. 3. 2020 - 26. 6. 2020

Úplné uzavírky místních komunikací v Určicích

Z důvodu oprav povrchů komunikací po výstavbě kanalizace dojde k úplným uzavírkám místních komunikací v obci Určice i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 16.3. do 26.6.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780409 a 780410 dopravce FTL – First Transport Lines, a.s.

 Stavební práce jsou rozděleny do čtyř etap:

16.3. –   9.4.2020 – 1. etapa – mimo BUS

14.4. – 30.4.2020 – 2. etapa – mimo BUS

  4.5. – 29.5.2020 – 3. etapavčetně BUS

  1.6. – 26.6.2020 – 4. etapa – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínech 1., 2., a 4. etapy

není po uvedených místních komunikacích vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.

 

V termínu 3. etapy

pouze uvedeným úsekem místní komunikace od křižovatky se sousoším po křižovatku „u pošty“ nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze zastávky Určice,hřbitov na silnici III/37762 (průtah obcí) směr Seloutky.

Zastávka Určice,pošta nebude obsluhována v původní poloze a bude obousměrně přemístěna k náhradnímu označníku u Hasičské zbrojnice.